Nieuwe regels voor sociale bescherming in Europa

Problemen,vragen met betrekking op deze onderwerpen kun je hier kwijt.Ook vindt je hier het laatste nieuws over deze onderwerpen.
Gesloten
Gebruikersavatar
Prinses
Hero Member
Hero Member
Berichten: 2518
Lid geworden op: 28 sep 2008, 06:58

07 apr 2010, 20:41

Waarom een nieuwe Europese Verordening voor sociale bescherming?Sinds het begin van de Europese Unie bestaan er regels die ervoor zorgen dat de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten beter op elkaar aansluiten, maar die ook rekening houden met de eigen kenmerken van de socialezekerheidsstelsels. Deze stonden in Verordening (EEG) nr. 1408/71 (hierna: Vo. 1408/71). Deze verordening is diverse keren gewijzigd en bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van uitspraken van het Europese Hof van Justitie. De co?rdinatievoorschriften van Vo. 1408/71 zijn daardoor ingewikkeld en lang geworden. Deze verordening zal daarom met ingang van 1 mei 2010 vervangen worden door de gemoderniseerde en vereenvoudigde Verordening (EG) 883/2004 (kortweg: Vo. 883/2004). Deze Verordening zal ook van toepassing zijn op niet-actieven die in een van de lidstaten wonen, en op wie de socialezekerheidswetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is geweest.

Wat zijn de hoofdpunten van de nieuwe verordening?De nieuwe verordening kent vier pijlers: gelijke behandeling tussen onderdanen van de lidstaten, aanwijzing van de toepasselijke wetgeving, samentelling van tijdvakken die in verschillende lidstaten zijn opgebouwd en export van uitkeringen naar andere lidstaten.

De aanwijsregels van de Verordening bepalen welke socialezekerheidswetgeving op een persoon van toepassing is. Deze aanwijsregels zijn geschreven voor uiteenlopende situaties waarin sprake is van een grensoverschrijdende situatie. In deze bepalingen is het uitgangspunt dat de wetgeving van slechts ??n land tegelijk van toepassing mag zijn. Hierdoor wordt dubbele premieheffing, of het geheel niet verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen voorkomen.

Een persoon die in de ene EU lidstaat woont en in een andere werkt, is verzekerd in het ?werkland? ongeacht of de werkgever daar ook gevestigd is. Dit werklandbeginsel is de hoofdregel binnen Vo. 883/2004.

Wat gaat er veranderen? In de oude verordening zijn specifieke aanwijsregels opgenomen voor rijdend, vliegend en varend personeel van een internationale transportonderneming. Onder de nieuwe verordening is dat niet meer het geval. In de vereenvoudigde regels voor is ??n algemeen artikel opgenomen voor alle werknemers die in twee of meer lidstaten werken. Een werknemer met ??n werkgever is voortaan in zijn woonland verzekerd als hij daar een substantieel gedeelte van de werkzaamheden verricht. Deze aanwijsregel is daarom alleen relevant als het land waar de werkgever zetelt en de werknemer woont niet samenvallen. Werknemers die niet of minder dan een substantieel gedeelte in hun woonland werken, vallen terug op de wetgeving van het land waarin de werkgever zijn zetel of domicilie heeft. Als zetel en woonplaats samenvallen is de vraag welk sociale zekerheidsstelsel van toepassing is immers duidelijk: in dat geval is de wetgeving van ??n en hetzelfde land van toepassing.

Zijn er uitzonderingen op het werklandbeginsel? Uitzonderingen op het werklandbeginsel voor werknemers vormen de situaties van internationale detachering en soms in het geval van het werken in twee lidstaten. Bij internationale detachering blijft- als aan alle voorwaarden is voldaan- de wetgeving van het uitzendende land van toepassing. Als een persoon voor dezelfde werkgever in twee landen werkt, waarvan een substantieel gedeelte in zijn woonland, dan wijst Vo. 883/2004 de wetgeving van het woonland aan. Ook als een persoon (afwisselend of gelijktijdig) voor twee werkgevers in verschillende lidstaten (dit kunnen het woonland en een andere lidstaat zijn maar ook twee lidstaten buiten het woonland) werkt, wordt de wetgeving van het woonland aangewezen.

Verandert er iets voor mensen die al onder de oude verordening vallen? Nee, als de situatie ongewijzigd blijft verandert er voorlopig niets aan bestaande situaties. Op basis van de huidige stand van zaken geldt een overgangstermijn van tien jaar voordat in die gevallen de nieuwe verordening in werking treedt.

Hoe zit het met de zorgverzekering?Voor informatie over de zorgverzekering in Europees verband kan iedereen terecht op de website van het College van Zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen - Van zorg verzekerd.

Geldt de verordenig ook voor bijstandsuitkeringen?De nieuwe verordening heeft geen invloed op het recht op bijstand. Het recht op een WWB-uitkering, hangt af van de verblijfsduur. De lidstaten zijn niet verplicht om de eerste drie maanden van verblijf betrokkenen recht op bijstand toe te kennen, om misbruik te voorkomen. Dit geldt ook voor EU-onderdanen die als werkzoekende naar een andere lidstaat gaan en nog geen werk hebben gevonden, ook niet wanneer zij langer dan drie maanden in die lidstaat verblijven. EU-onderdanen die langer in Nederland zijn hebben in beginsel bijstandsrechten, al kan een beroep op bijstand gevolgen kan hebben voor het verblijfsrecht. Dit houdt in dat per geval bekeken moet worden of be?indiging van het verblijfsrecht een evenredig middel is. Bij een verblijf langer dan vijf jaar kan een beroep op bijstand geen gevolgen meer hebben voor het verblijfsrecht.

naar boven Waar kan ik meer informatie vinden?
U kunt meer informatie vinden op de websites van:

het UWV Internationaal.
de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
het Bureau Duitse Zaken van de SVB.
het Bureau Belgische Zaken van de SVB.
het College voor zorgverzekeringen CVZ.
de Belastingdienst
het Grensinfopunt
en de website van de Europese Unie.
Let op: Deze sites worden uiterlijk 1 mei 2010 aangepast aan de nieuwe regels per die datum. Tot die tijd wordt vaak nog de situatie zoals die geldt onder de 'oude' verordening 1408/71 beschreven.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Afbeelding
Gesloten