Waar op te letten bij uw belastingaangifte 2015

Problemen,vragen met betrekking op deze onderwerpen kun je hier kwijt.Ook vindt je hier het laatste nieuws over deze onderwerpen.
Gebruikersavatar
Desie
Administrator
Administrator
Berichten: 4302
Lid geworden op: 17 dec 2007, 19:26

04 apr 2016, 20:31

De meeste Nederlanders moeten er weer aan geloven: de aangifte inkomstenbelasting. Van 1 maart tot 1 mei is het weer aangiftetijd. Wie het voor 5 april doet, krijgt voor 1 juli zeker een belastingaanslag.

Het is voor veel mensen geen leuk vooruitzicht om weer in de administratie te moeten duiken, maar het loont om goed op te letten. Om het wel makkelijker te maken, zet NU.nl de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Wacht niet te lang met invullen

Net als vorig jaar hebben particulieren vanaf 1 maart twee maanden de tijd om aangifte te doen. De ingevulde versie moet voor 1 mei binnen zijn.

Mensen die niet voor de deadline aangifte kunnen doen, kunnen tot 1 mei nog wel uitstel aanvragen. Als de Belastingdienst akkoord gaat, krijgen ze tot 1 september de tijd om alsnog aangifte te doen. Maar het kan voordelig zijn om niet te wachten tot het laatste moment.

"Je hebt de tijd tot 1 mei, maar als je het voor 1 april doet, dan garandeert de Belastingdienst ook dat je voor 1 juli een belastingaanslag krijgt", zegt fiscalist Peter Pleijsant van ABN AMRO MeesPierson. Mensen die vanaf 1 juli een aanslag krijgen waarop staat dat ze nog belasting moeten betalen, moeten daar ook belastingrente over betalen.

"Die belastingrente is minimaal 4 procent. Dus op het moment dat je nog heel veel moet bijbetalen, is het wel verstandig om je aangifte zo snel mogelijk in te dienen."

De zogenoemde garantietermijn is eind maart overigens met vier dagen verlengd naar 5 april. Iedereen die voor deze datum aangifte doet, kan voor 1 juli een belastingaanslag verwachten.

Kijk naar het goede jaar

Ook moet iedereen goed blijven kijken naar de data van de eigen administratie. "Dat is iets wat bij de aftrek van zorgkosten nog weleens fout gaat. Het gaat echt om het moment waarop het is betaald", legt Finian de Schepper van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam uit.

Hij is verantwoordelijk voor het opleiden van vrijwilligers die mensen gaan helpen met het invullen van hun aangiftes. "Stel dat iemand eind december een rekening krijgt en die in januari betaalt. Dan moet die het eigenlijk invullen in zijn belastingaangifte van het jaar waar die januari in valt."

"Ook de WOZ-beschikking van een koopwoning pakken mensen vaak van het verkeerde jaar", vervolgt De Schepper. "Tegen de tijd dat ik mijn aangifte kan doen, heb ik al een WOZ-beschikking binnen gekregen van dit jaar. Terwijl ik voor mijn belastingaangifte natuurlijk dat ding van vorig jaar moet hebben."

Huiseigenaren moeten dit jaar de WOZ-beschikking 2015 erbij pakken en de WOZ-waarde van peildatum 1 januari 2014 invullen.
Vakbond FNV krijgt steeds vaker meldingen
Zie ook: 'Veel mensen vinden digitale aangifte lastig'

Vergeet giften aan goede doelen niet

Volgens De Schepper wordt de aftrek van giften aan goede doelen ook regelmatig vergeten. Donaties aan een zogenoemde algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

"Als ze doneren aan het Rode Kruis, dan vergeten mensen dat niet. Maar als ze doneren aan een kerk of een moskee, dan denken mensen daar niet direct aan. Terwijl dat negen in de tien keer wel ANBI's zijn en ze daar wel wat mee kunnen."

"De aftrek van giften aan culturele ANBI's is ook interessant", vult Pleijsant aan. "Als een ANBI ook nog een cultuurstatus van de Belastingdienst heeft gekregen, dan kun je - bij het berekenen van de aftrekpost - de gift met 25 procent verhogen." Het bedrag van de verhoging is jaarlijks maximaal 1.250 euro.

Maar met goededoelenloterijen is het oppassen, omdat daar een tegenprestatie - namelijk een kans om geld te winnen - tegenover staat. "Als je meespeelt, zeggen loterijen dat de helft van je inleg naar een goed doel gaat. Dan denken mensen dat ze een gift hebben gedaan aan een goed doel, terwijl het hele bedrag inleg is voor een loterij", zegt De Schepper.

"Dat mag je niet meerekenen. Dat is een fout die nog best regelmatig gemaakt wordt. Dat komt ook doordat loterijen hen daar gewoon slecht in adviseren."

Kijk de vooraf ingevulde aangifte goed na

"Je kunt gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst heeft dan al heel wat gegevens vermeld. Maar die moet je wel goed nakijken. Want daar kunnen fouten in zitten", benadrukt Pleijsant.

"Als je zomaar aanneemt dat het goed is, dan loop je het risico dat het niet goed is en dat je misschien wel te veel belasting betaalt. Of dat je ook belastingrente moet betalen als je te weinig belasting hebt betaald."
Digibeten en mensen zonder computer krijgen een cursus
Zie ook: Bibliotheken bieden hulp bij belastingaangifte

Geef de kinderalimentatieverplichting anders op

Mensen die kinderalimentatie moeten betalen, mogen de waarde daarvan opgeven als een schuld in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Het gaat om de waarde van de toekomstige verplichtingen en niet het daadwerkelijke bedrag dat betaald moet worden.

De waarde is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de betaler, hoe lang die nog alimentatie moet betalen en hoe hoog het bedrag per kind is.

Doordat dit als schuld op te geven, valt het vermogen lager uit. Het kan zijn dat iemand daardoor minder inkomstenbelasting over het vermogen in box 3 hoeft te betalen.

Kosten levensonderhoud kinderen onder 21 jaar zijn niet langer aftrekbaar

Tot en met 2014 konden ouders een vast bedrag van hun inkomen aftrekken dat was bedoeld voor het levensonderhoud van hun kind onder de 21 jaar. Het ging onder meer om kinderalimentatie en uitgaven aan kleding en voeding.

Vanaf 2015 bestaat die aftrekpost niet meer. Omdat het inkomen waarover de ouder belasting moet betalen hoger uitvalt, moet die mogelijk meer belasting betalen.

Studenten kunnen studiekosten niet meer aftrekken

Vanaf studiejaar 2015/2016 is het niet meer mogelijk om studiekosten van het inkomen af te trekken. Dit konden studenten met recht op studiefinanciering voor het laatst doen met de kosten voor collegejaar 2014-2015. Het ging onder meer om uitgaven aan boeken en collegegeld.

Voor studenten die géén recht hebben op studiefinanciering blijft het mogelijk om de studiekosten als aftrekpost op te geven.

Levensloopregeling kon in 2015 voordelig worden afgekocht

Mensen die aan een levensloopregeling deelnemen, konden het hele bedrag in één keer opnemen in 2015. Zij betalen dan alleen belasting over 80 procent van het levenslooptegoed dat zij eind 2013 hadden. De fiscus rekent daarnaast belasting over het volledige bedrag dat na die datum is opgebouwd.

Als degene die het tegoed uitbetaalt daarover belasting heeft ingehouden, dan is dit verwerkt in de persoonlijke jaaropgaaf. Dit kan bij box 1 (inkomen uit werk en woning) worden ingevuld als loon of pensioen. Als degene die het tegoed uitbetaalt geen belasting heeft ingehouden. Dan moet het apart worden ingevuld bij box 1.

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. De regeling is in 2012 afgeschaft. Tot 2022 geldt er een overgangsregeling.
Veel zorgen over digitalisering
Zie ook: Ombudsman doet onderzoek naar verdwijnen blauwe envelop

Ander bedrag invullen bij afkoop lijfrente

Iedereen die lijfrente heeft afgekocht, moest tot en met 2014 het totaalbedrag van de betaalde premies of stortingen invullen bij de belastingaangifte. Ook als de afkoopsom die zij in werkelijkheid ontvingen lager was. Vanaf nu moet juist altijd de afkoopsom ingevuld worden.

De wijziging geldt met terugwerkende kracht. Mensen die bij eerdere aangiftes een te hoog bedrag hebben ingevuld, kunnen dit nog met terugwerkende kracht aanpassen. Dit jaar is het nog mogelijk om belastingaangiftes te wijzigen die teruggaan tot en met het jaar 2011.

Lijfrente is een tijdelijke of levenslange periodieke uitkering. Daarvoor is eenmalig een bedrag gestort of een bedrag via premies opgebouwd.

Afkoop lijfrente mogelijk bij arbeidsongeschiktheid

Het was verder voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in 2015 voor het eerst mogelijk om onder voorwaarden lijfrente af te kopen zonder dat zij daarover revisierente hoefden te betalen. Dit kon als een arts een verklaring had afgegeven dat de belastingplichtige naar verwachting nog minstens een jaar arbeidsongeschikt zou zijn.

Deze groep moet in de aangifte over 2015 de afkoop invullen bij lijfrente-uitkering of afkoopsom.

Rente restschuld woning langer aftrekbaar

De rente over de restschuld van een woning is niet meer tien, maar vijftien jaar lang aftrekbaar. De termijn is per 2015 verlengd tot vijftien jaar na de verkoopdatum.

De maatregel geldt voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.

Onderhoudskosten rijksmonumentenpand buiten Nederland aftrekbaar

De onderhoudskosten voor een rijksmonumentpand buiten Nederland zijn onder voorwaarden aftrekbaar gemaakt. Het gaat om kosten die sinds 18 december 2014 zijn gemaakt.

En het moet gaan om een eigendom binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.

Keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen vervallen

Mensen die niet in Nederland wonen, maar hier wel inkomsten of bezittingen hebben, zijn buitenlandse belastingplichtigen. Tot en met 2014 konden zij ervoor kiezen om als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. Per 2015 kan dit niet meer.

Ze kunnen nu alleen nog onder bepaalde voorwaarden voor kwalificerend buitenlands belastingplichtige doorgaan. Deze groep krijgt dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en hetzelfde heffingsvrij vermogen als inwoners van Nederland.

Bron: Nu.nl
Plaats reactie