Pagina 1 van 1

Als maar meer pillen

Geplaatst: 04 dec 2020, 10:39
door Klaver
Veel hulpverleners in de GGZ worden, direkt of indirekt, beinvloed door de farmaceutische industrie. Door informatie, rapporten, publicaties, lezingen e.t.c. Zo sijpelt de invloed van de farmaceutische industrie door. De farmaceutische industrie heeft er belang bij dat er zoveel mogelijk medicatie wordt gebruikt.
De behandeling van patiënten lijdt vaak uiteindelijk tot meer medicijn gebruik. Dit wordt o.a. bereikt door de patiënt nauwelijks meer met woorden te helpen. Regelmatig wordt de cliënt zelfs de prut in getrapt.
Een voorbeeld is dat de cliënt trots vertelt dat hij al zolang zelfstandig woont. "Zolang het duurt" is dan de reactie. Of er wordt gesteld dat de patiënt "een kwetsbaarheid voor psychoses" heeft. Dat is dubbel op en veel te fatalistisch. Er moet juist gewerkt worden aan het verminderen van een eventuele kwetsbaarheid. Dit door de praktische oorzaken van psychoses aan te pakken. Stellen dat een cliënt "een kwetsbaarheid voor psychoses" heeft lijdt alleen maar tot meer medicijn gebruik.
Meer medicijn gebruik wordt ook bereikt door de patiënt machteloos te maken. "Het is een kwestie van stofjes." Die nadruk op het fysieke maakt de patiënt machteloos en lijdt tot meer medicijn gebruik. (Het is namelijk allemaal 100% fysiek, maar ook 100% psychisch!).
In de leerboeken wordt gesteld: "onze hersenen en ruggenmerg reguleren onze gewaarwordingen, gedachten en bewuste handelingen." Maar volgens mij is het juist omgekeerd: onze psyche (o.a. onze gedachten en handelingen) bepalen de elektrochemische processen. De psyche staat boven het fysieke. Maar behandelaars gaan uit van het omgekeerde. Met machteloosheid en meer medicijn gebruik tot gevolg...