Wat kan ik doen bij Kindermishandeling!!!

Kinderziekten, opvoeding, zwangerschap, vlinders
Gesloten
Gebruikersavatar
Invisible
Hero Member
Hero Member
Berichten: 2646
Lid geworden op: 09 feb 2007, 16:28
Contacteer:

20 feb 2010, 14:57

Het gebeurt toch niet in mijn omgeving?
"Gelukkig gebeurt het in mijn omgeving niet." Een veel gehoorde reactie als het gaat over kindermishandeling. De feiten liggen anders:

?Per jaar zijn er in Nederland meer dan 107.000 slachtoffers van kindermishandeling.
?Kindermishandeling gebeurt in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen.
?In een schoolklas van 30 kinderen wordt gemiddeld ten minste 1 kind mishandeld.
?Bij 82% van de meldingen die het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) (link opent in nieuw venster) ontvangt, blijkt er inderdaad sprake van kindermishandeling.
Vermoedt u dat een kind slachtoffer is van mishandeling, kom dan altijd in actie. Hou precies bij wat u ziet. Praat er bijvoorbeeld over op school, met buren, of met het kind zelf. Handel daarbij altijd in belang van het kind. Misschien kan iemand uw vermoeden bevestigen of ontkrachten.

Ik weet het niet zeker
Kindermishandeling is moeilijk te zien. Lichamelijk geweld, bijvoorbeeld blauwe plekken, is nog wel te herkennen. Vooral als het vaak voorkomt. Maar er zijn ook andere vormen van kindermishandeling. Denk aan seksueel misbruik. Of uitschelden en vernederen van een kind. Of aan verwaarlozing. Ook wanneer een kind te weinig aandacht of lichamelijke zorg krijgt, noemen we dat kindermishandeling.

Voorbeelden van kindermishandeling
?Een jongen van 14 krijgt thuis geen goede kleren of slecht te eten. Zelfs als hij ziek is, wordt hij niet goed verzorgd.
?Ouders schelden hun achtjarige zoon zeer regelmatig uit. Ze vernederen hem zelfs waar anderen bij zijn.
?Een vader reageert zijn stress af door zijn dochter een pak rammel te geven.
?Ouders hebben dagelijks knallende ruzie voor de ogen van hun twee kinderen.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Bedenk u dat elk geval uniek is, en ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet pluis is.

Twijfel?
Merkt u iets aan een kind of een gezin in uw omgeving, dan twijfelt u waarschijnlijk. "Zie ik het wel goed?" Die twijfel is normaal. Juist als u het niet zeker weet, is het goed om stappen te ondernemen. Praat met andere mensen die het kind en het gezin kennen, kaart het aan op school, u kunt altijd iets doen. Of bel voor deskundig advies het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) (link opent in nieuw venster) op onderstaand nummer. Zij zullen samen met u proberen de ernst van de situatie van het kind in te schatten. Ook kunt u samen met deze deskundige bespreken wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.

Mag ik me ermee bemoeien?
Kent u een kind dat thuis misschien mishandeld of verwaarloosd wordt, dan kunt u daar wat mee doen. Een slachtoffer van kindermishandeling is er bij gebaat als er iemand aan de bel trekt. Vaak is kindermishandeling het gevolg van andere problemen of onmacht. Ouders die kinderen mishandelen zijn (uiteindelijk) vaak opgelucht dat er ondersteuning wordt geboden bij de opvoeding.

Wat kunt u zelf doen?
Waarschijnlijk bent u niet de enige die het ziet. Maar misschien bent u wel de eerste die wat doet. Een geval van kindermishandeling lost u niet zomaar op. Er zijn echter altijd dingen die u kunt doen:

?Knoop een gesprek aan met de ouders of het kind zelf.
?Praat met iemand uit uw eigen omgeving over uw vermoeden. Bijvoorbeeld een vriend(in), kennis, buurtgenoot, leraar, collega of familielid. U kunt ook contact opnemen met de Stichting Korrelatie via 0900 -1450 (15 cpm). Of praat met mensen waar u zelf bekend mee bent, bijvoorbeeld op school, bij het consultatiebureau of het Centrum voor Jeugd en Gezin
?Hou signalen van kindermishandeling bij door ze op te schrijven. Noteer wat u wanneer heeft gezien.
Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.

Wat gebeurt er als ik bel?
Onderstaand telefoonnummer is van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) (link opent in nieuw venster). Wanneer u belt krijgt u een deskundige aan de lijn. U kunt anoniem uw verhaal doen en krijgt een aantal vragen. Bijvoorbeeld: Wat heeft u precies gezien? En wanneer? Hoe kent u het slachtoffer? Zijn er andere mensen op de hoogte? Het AMK (link opent in nieuw venster) controleert meteen of een kind of gezin al bekend is. Na het gesprek (dat al snel een half uur duurt) vertelt de AMK (link opent in nieuw venster) medewerker wat hij of zij gaat ondernemen. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Advies
Tijdens een telefoongesprek schat een AMK (link opent in nieuw venster) medewerker de ernst van de situatie in en geeft advies. Misschien raadt hij/zij u aan om contact te zoeken met het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt. Of met de ouders. Of met een leraar of betrokkene op school. Afhankelijk van de situatie kunt u soms zelf steun bieden aan het kind of het gezin.
In dringende gevallen kan er contact opgenomen worden met de politie. Na een adviesgesprek onderneemt het AMK (link opent in nieuw venster) zelf geen actie. Er wordt ook geen dossier aangelegd. De medewerker vertelt dit duidelijk, zodat u weet waar u aan toe bent.

2. Melding
Vindt u een adviesgesprek niet voldoende, dan kunt u een offici?le melding doen. Het AMK (link opent in nieuw venster) mag pas stappen ondernemen als ze uw naam en telefoonnummer hebben. Uw naam wordt nooit door het AMK (link opent in nieuw venster) aan het betrokken gezin prijsgegeven. De medewerker die u gesproken heeft, overlegt uw melding altijd met collega's. Om een betere inschatting van de situatie te maken.

3. Onderzoek
Als het AMK (link opent in nieuw venster) inschat dat een gemeld kind waarschijnlijk wordt mishandeld, doet het AMK (link opent in nieuw venster) onderzoek naar de gezinssituatie van het kind. Tijdens zo'n onderzoek praat het AMK (link opent in nieuw venster) met de ouder(s)/verzorgers. Er wordt ook informatie ingewonnen bij school en de huisarts. Als er inderdaad sprake is van kindermishandeling, dan zet het AMK hulpverlening in gang. Samen met de ouders zoekt het AMK (link opent in nieuw venster) naar passende hulpverlening. Als de ouders niet mee willen werken, kan het voorkomen dat de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg wordt ingeschakeld. Alles wordt in het werk gesteld om de situatie van het kind te verbeteren.

Wat kunt u niet verwachten.
Het AMK is geen alarmdienst die na elk telefoongesprek hulptroepen op een gezin afstuurt. In een gesprek tussen u en een AMK medewerker wordt de situatie zo goed mogelijk ingeschat. De AMK medewerker overlegt bijna altijd met collega's. Als het nodig is wordt er onderzoek gedaan. Afhankelijk van de uitkomst onderneemt het AMK stappen.

Blijf ik anoniem?
Contact opnemen om kindermishandeling te melden is geen kleine stap. We begrijpen dat u anoniem wilt blijven. Omdat u bijvoorbeeld niet wilt dat de ouder erachter komt dat u contact hebt gezocht met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat is volkomen begrijpelijk. Het AMK maakt deze gegevens nooit openbaar naar het betrokken gezin. Tenzij u daar zelf toestemming voor geeft. Maar om stappen te kunnen ondernemen, schrijft de wet voor dat u uw naam en telefoonnummer bekend maakt bij het AMK. Dit is namelijk belangrijk voor het onderzoek door het AMK. Als u helemaal anoniem wilt blijven, kunt u de melding in sommige gevallen door een professional (school, ziekenhuis, huisarts) laten doen. Wilt u niet meteen bellen, kijk dan wat u nog meer kunt doen.

Om stappen te kunnen ondernemen, schrijft de wet voor dat u dan uw naam en telefoonnummer bekend maakt bij het AMK .Het AMK maakt deze gegevens nooit openbaar naar het betrokken gezin. Tenzij u daar zelf toestemming voor geeft. Als u helemaal anoniem wilt blijven, kunt u de melding in sommige gevallen door een professional (school, ziekenhuis, huisarts) laten doen.

Wilt u advies of een melding doen? bel dan 0900-123 123 0

bron; Wat kan ik doen - Home
Jasmine

06 jun 2010, 18:50

ik denk dat ze in mijn geval weinig hadden kunnen doen, want ik hoor nu wel van mensen uit de buurt dat er iets niet goed was. Maar naar buiten toe was ze een en al vriendelijkheid en ook als er iemand over de vloer kwam. Ik zou toch voor leugenaar weggezet zijn. En er waren en er ook die vreselijk bang voor haar waren en hun mond hielden. Het is heel moeilijk om dat soort mensen aan te pakken. Ik weet een voorval toen ik laat thuiskwam van een afsluiting van een padvindersfeestje zijn er 4 volwassen mensen die me thuisbrachten, waaronder een priester heel hard weggelopen zo bang waren ze.
Gesloten