Author Topic: Alles over het kabinet  (Read 3542 times)

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Onderhandelaars bereiken akkoord
« Reply #15 on: September 28, 2010, 11:03:28 AM »
De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn eruit: ze hebben overeenstemming bereikt over een regeer- en een gedoogakkoord. Dat meldt RTL Nieuws.

Fracties

De afspraken voor het kabinet Rutte-I staan op papier en worden morgen aan de fracties gepresenteerd. Het akkoord wordt donderdag openbaar gemaakt.

CDA-partijcongres

Aansluitend zou het CDA zaterdag het partijcongres kunnen houden, waar de leden zich over het akkoord uit kunnen spreken.

11 oktober

Als de CDA-achterban akkoord gaat, dan kan Mark Rutte volgende week op zoek naar de ministers voor zijn kabinet. In de week van 11 oktober zou er dan een nieuw kabinet kunnen zijn.

111de dag

Het is vandaag de 111de dag van de formatiebesprekingen. Als vanaf nu alles volgens het spoorboekje verloopt, kan er zo?n 125 dagen na de verkiezingen van 9 juni een kabinet zijn.

Bron: rtlnieuws.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Akkoord VVD, PVV en CDA
« Reply #16 on: September 29, 2010, 10:03:27 AM »
De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA hebben dinsdagavond een akkoord bereikt over de beoogde coalitie.
Dat maakten de onderhandelaars Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Maxime Verhagen (CDA) bekend na urenlang beraad. Woensdag zal het resultaat worden voorgelegd aan de fracties.

Historisch moment

Geert Wilders sprak over een 'historisch moment'. Hij zei blij te zijn nu in 'het centrum van de invloed' te zitten. "Een aantal jaar geleden zat ik nog alleen, nu zijn we geen lid van de regering maar hebben we enorm veel invloed als gedoogpartij."

'Links' heeft volgens Wilders even niks te vertellen de komende jaren. "Geen Job Cohen, geen Femke Halsema, geen Alexander Pechtold. Dat is goed voor Nederland, goed voor mijn partij en goed voor mijn kiezers."

Rutte

VVD-leider Mark Rutte sprak van 'twee hele goede akkoorden'. "Ik ben daar heel enthousiast over."

Hij wilde niet meer spreken over een kabinet waar rechts Nederland 'zijn vingers bij aflikt'. "Volgens mij is het een akkoord waar heel veel mensen hun vingers bij aflikken", stelt Rutte.

"Veel mensen zullen zeggen: tjonge, jonge, dat dat er ook in staat."

Verhagen

Volgens CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen biedt het akkoord 'een antwoord op de problemen waar de Nederlandse samenleving mee geconfronteerd wordt'.

"Dat is een antwoord dat we niet alleen aan rechts Nederland, maar aan de hele samenleving moeten geven", aldus Verhagen.

De CDA-leider denkt dat het bereikte akkoord op een breed draagvlak in de samenleving kan rekenen. "Dit akkoord kan bindend zijn in de Nederlandse samenleving."

Inhoud

Over de inhoud van het gedoog- en regeerakkoord willen de fractieleiders nog niet praten. Donderdag zal, zodra de fracties het onderhandelingsresultaat hebben beoordeeld, de inhoud van het akkoord openbaar worden.

Vermoedelijk volgt dan zaterdag het CDA-congres, waar de CDA-leden zich kunnen uitspreken over het akkoord. De afgelopen weken toonden zich een aantal prominente CDA'ers fel tegenstander van de samenwerking met de PVV.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Positieve reacties provinciale CDA'ers
« Reply #17 on: October 01, 2010, 08:29:24 AM »
Zoals te verwachten was, zijn de reacties van de provinciale CDA-afdelingen wisselend. Vanuit de meest provincies klinken enthousiaste reacties. Sommige zijn wat zuiniger. Een enkele is negatief.
 
Petra Doornbal (fractievoorzitter provincie Utrecht): ''Maxime Verhagen is met vlag en wimpel geslaagd. Ik stem zaterdag voor het akkoord.

Ook positieve geluiden vanuit Limburg: ''Het CDA steunt de lijn van Verhagen en dat zal ik ook met veel enthousiasme uitdragen tijdens het congres '', zegt voorzitter Dieudonn? Akkermans.

Ambitie

Vanuit Noord-Holland komen ook positieve geluiden. Statenfractievoorzitter Johan Bruins Slot zegt op eigen gezag: ''Ik ben voor. Er zit veel ambitie in. Het is interessant om te volgen wat we daarvan kunnen waarmaken." Ook Friesland reageert met instemming. Voorzitter Douwe Tamminga: ''Ik sluit me aan bij de landelijke partijvoorzitter, er zitten heel veel uitgangspunten van het CDA in.??

Hans Jansen, voorzitter Noord-Brabant is iets gereserveerder. Hij kan zich goed voorstellen dat een aantal CDA'ers met een steen in de maag lopen over deze combinatie. Hij roept de CDA'ers op om het akkoord aan te pakken en er zo goed mogelijke uitvoering aan te geven.

Duidelijkheid

Voorzitter van de afdeling Overijssel van het CDA Hester Maij: ''Ik moet zeggen dat ik meerdere keren het idee had: h?h?, eindelijk duidelijkheid. Het is erg concreet, dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest. Het akkoord is erg christelijk-sociaal.''

Vanuit Zeeland komt een negatief geluid. Statenfractievoorzitter van de provincie Zeeland Jan Bergen: ''Ik heb nog weinig van de inhoud kunnen horen. Ik ben niet van mijn standpunt veranderd. Ik ben nog steeds tegen samenwerking met de PVV. Vooralsnog stem ik zaterdag tegen. Henk Klaver, Statenfractievoorzitter in Drenthe zegt de komende tijd wakker te liggen van de persoon Wilders. Het regeerakkoord vindt hij wel verdedigbaar.

Samenwerking

Statenfractievoorzitter van de provincie Flevoland Jan van Wieren: ''Een samenwerking met Geert Wilders vind ik helemaal niets, maar een land moet wel geregeerd worden. Globaal lijkt me het akkoord redelijk.''

Jan Jacob van Dijk (lijsttrekker voor provinciale verkiezingen in Gelderland): ''Het regeerakkoord is minder rabiaat dan veel mensen hadden verwacht. Er staan veel zaken in waarin CDA'ers en VVD'ers zich zullen herkennen. De angst van sommigen dat onder invloed van de PVV de rechtsstaat zou worden aangetast, blijkt ongegrond.

Gemeenteraadsleden

Ook veel gemeenteraadsleden van het CDA steunen de akkoorden. Dat stelt het tv-programma Uitgesproken EO, dat 1500 CDA-raadsleden mailde.

Ruim 120 politici reageerden. Van hen meldde 70 procent voor het akkoord te zijn, 23 procent tegen. Zeven procent is tegen en overweegt zijn lidmaatschap van de partij op te zeggen als het CDA in het kabinet gaat zitten met gedoogsteun van de PVV.

Bron; nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
'We gaan er allemaal wat van merken'
« Reply #18 on: October 01, 2010, 08:32:28 AM »
We gaan allemaal wat merken van de 18 miljard aan ombuigingen.
Dat liet VVD-leider Mark Rutte bij de presentatie van het regeerakkoord.
In een persconferentie liet hij weten dat Nederland sterker uit de economische crisis gaat komen door het eerste kabinet-Rutte/Verhagen.

Het uitgangspunt van dit kabinet is volgens Rutte grenzen handhaven. "Op het gebied van de overheidsfinanci?n. De koopkrachtpraatjes vallen mee, maar iedereen gaat er wat van merken."

Het grenzen handhaven behelst volgens Rutte ook het aanscherpen van immigratie en asielbeleid. Volgens hem nodig om de sociale onderklasse niet groter te maken.

Ambtenaren

Een belangrijk onderdeel van het akkoord is volgens Rutte het terugdringen van het aantal ambtenaren. Ook moeten de Eerste en de Tweede Kamer kleiner worden.

Bovendien zal er zwaarder ingezet worden op veiligheid, onder meer door een nationale politie. "Politie moet zich concentreren op het veilig maken van Nederland, in plaats van de bonnenquote."

In de plannen komen er drieduizend agenten bij, waaronder 500 'animalcops' om dierenmishandeling te bestrijden.

Pensioenakkoord

De onderhandelaars lieten weten dat het pensioenakkoord van de sociale partners grotendeels zal worden overgenomen.

Dit behelst dat de AOW-leeftijd verhoogd zal worden naar 66 en later, afhankelijk van de levensverwachting, verder verhoogd.

Rutte zei het te betreuren dat er geen verdere hervormingen in de arbeidsmarkt mogelijk waren. De WW wordt niet verkort en het ontslagrecht wordt niet versoepeld.

Hij stelt echter dat daar tegenover staat dat de sociale uitkeringen sterk worden teruggedrongen door de aanpak van Wajong, WSW en Bijstand.

Verhagen

CDA-leider Verhagen liet weten trots te zijn op het resultaat. "Ik ga de politieke samenwerking met het volste vertrouwen aan".

Volgens de CDA'er is het van belang dat Nederland 'ambitieus en toonaangevend' blijft. "We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Streng maar rechtvaardig."

Verhagen wil dat immigranten zelf verantwoordelijk zijn voor hun verblijf in Nederland. Wie er met de pet naar gooit kan zijn verblijfsvergunning verliezen.

Wilders

Ook PVV-leider Wilders toonde zich trots. Aan zijn stemmers liet hij weten: ''Uw stem heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe wind gaat waaien. Het land wordt veiliger, het aantal asielzoekers gaat omlaag en er komen investeringen in de ouderenzorg.''

Wilders stelt dat hij hard heeft gevochten om de verzorgingsstaat zoveel mogelijk overeind te houden.

Volgens hem komt er 1 miljard bij voor ouderenzorg. Daar tegenover staat dat er zal worden aangedrongen op een afname van de EU-bijdrage met 1 miljard. Ook zal er 1 miljard minder worden uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking.

Allochtonen

Volgens de PVV-leider kan het aantal niet-westerse allochtonen met vijftig procent dalen als de voorgestelde instroombeperkende maatregelen worden doorgevoerd.

Ook kan het percentage asielinstroom met een kwart dalen.

Een belangrijk binnengehaald punt voor de PVV is volgens Wilders de denaturalisatie van 'criminelen met een dubbele nationaliteit'.

Kein recht

Wilders vindt dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich moet onthouden van commentaar op de politieke samenwerking in Nederland. Merkel zei deze week die samenwerking te betreuren. ''Frau Merkel, Sie haben kein Recht'', zei Wilders.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
CDA-congres steunt akkoord met VVD en PVV
« Reply #19 on: October 02, 2010, 07:36:48 PM »
Het CDA-congres heeft zich zaterdag na een lange en soms emotionele discussie geschaard achter het met de VVD en PVV gesloten regeer- en gedoogakkoord.

68 procent stemde voor, 32 procent was tegen.
De komst van een minderheidskabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, is daarmee weer een stap dichterbij gekomen.

Het is nu komende week aan de CDA-Tweede Kamerfractie om definitief te beslissen of dat kabinet er komt.

Partijvoorzitter Henk Bleker spreekt van ''een gewichtig deel'' van het CDA-congres dat zich uitgesproken heeft tegen het regeer- en gedoogakkoord.

Aan het einde van het partijcongres in Arnhem sprak Bleker de hoop uit dat de twee groepen in de partij weer bij elkaar zullen komen. ''De mensen van de fractie zijn ook de vertolkers van de mensen die nee hebben gezegd.''

Koppejan

Ad Koppejan noemt de uitkomst bemoedigend. Het CDA-Kamerlid zag dat een derde van de leden tegen de akkoorden stemde. ''Ik heb ervaren dat veel mensen het met mij eens zijn en de zorgen delen'', aldus Koppejan na de stemmingen.

De Zeeuw stelde dat een substanti?le minderheid, net als hij, tegen is. Of en hoe dat zijn oordeel be?nvloedt, wil hij niet zeggen. ''We gaan het er dinsdag gewoon over hebben in de fractievergadering.''

Ferrier

Ferrier, tegenstander van samenwerking met de PVV, voelt zich gesteund door ''een substanti?le minderheid'' van het CDA-congres.

Ze zei nog niet te kunnen zeggen of ze dinsdag tijdens de fractievergadering ook tegen zal stemmen.

De fractie moet definitief beslissen of het CDA in een minderheidskabinet met de VVD stapt, gedoogd door de PVV. Ferrier wil er ''een of twee nachtjes over slapen''.

''Ik neem dit hele gebeuren van vanmiddag mee in mijn overweging.'' Ferrier wil verder de discussie in de fractie voeren.

Resoluties

Andere resoluties die zich tegen samenwerking met de PVV uitspraken, kregen zaterdag aan het einde van de middag eveneens niet de goedkeuring van de meerderheid van de ruim vierduizend aanwezige CDA-leden in de Rijnhal in Arnhem.

Feest

''Een feest van democratie''. Zo noemde CDA-fractieleider Maxime Verhagen het congres. Een meerderheid stemde voor de constructie waarin de partij van Geert Wilders gedoogsteun geeft.

''Het was een feest dat iedereen heeft kunnen zeggen wat hij of zij op haar hart had. Ik ben blij dat ik het vertrouwen dat u mij gegeven hebt toen u instemde met de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen niet beschaamd heb. Ik hoop dat ik in uw geest en naam opgetreden heb in de onderhandelingen sinds de verkiezingen. Ik ben blij dat ik dat verrtouwen niet geschaad heb.''

Verhagen zei te hopen dat alle aanwezige leden aan het einde van de dag samen weer naar buiten kunnen gaan, ''schouder aan schouder''.

Donner

CDA'er Piet Hein Donner, demissionair minister van Sociale Zaken, gaat ervan uit dat de fractie op ??n lijn komt. Donner noemt de tweederdemeerderheid ''een duidelijke meerderheid''.

Hij is er blij mee dat zijn partij hiermee zegt de samenwerking met de PVV te willen wagen. Hoewel een derde dit niet wil, zei Donner dat dit nu ''het standpunt'' van de partij is.

Nu is het aan de fractie om een besluit te nemen en die heeft haar eigen regels, benadrukte hij. Volgens Donner moet de fractie nu gaan kijken hoe zij tot een standpunt kan komen.

Rutte

VVD-leider Mark Rutte feliciteert de CDA-onderhandelaars Maxime Verhagen en Ank Bijleveld met de uitkomst.

Verhagen ziet de vergadering met de CDA-fractie komende dinsdag ''met vol vertrouwen'' tegemoet. ''Ik denk dat het congres heel duidelijk was. Twee derde is een overtuigende meerderheid'', aldus Verhagen.

Klink

CDA-minister Ab Klink vindt dat de tegenstanders in de CDA-fractie van samenwerking met de PVV door de uitslag van het partijcongres ''gelegitimeerd zijn om hun verzet vol te houden''.

In een eerste reactie liet Klink blijken zich eraan te hebben ge?rgerd dat er na de stemming bij de partijtop meteen ''niet de geringste twijfel'' meer was dat het minderheidskabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, er komt.

CDA-minister Ernst Hirsch Ballin, ook verklaard tegenstander van samenwerking met de PVV, zegt ''een aanzienlijk deel'' te hebben gezien dat tegenstander is. Hij sprak van een partij die ''diep verdeeld'' is.

Bron: rtlnieuws.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Doen ze het of doen ze het niet!
« Reply #20 on: October 05, 2010, 08:19:21 AM »
CDA-fractie beslist over coalitie
Voor het beoogde minderheidskabinet is een cruciale dag aangebroken.

Einde aan verdeeldheid?

De Tweede Kamerfractie van het CDA vergadert over het regeer- en gedoogakkoord.
De grote vraag is of er een einde komt aan de verdeeldheid. De ogen zijn vooral gericht op Kathleen Ferrier en Ad Koppejan. Zij zien niets in samenwerking met de PVV en voelen zich daarin gesteund door eenderde van de CDA-leden.

Nipte meerderheid

Steun van alle fractieleden van het CDA is belangrijk, omdat VVD, CDA en PVV maar een nipte meerderheid hebben. Als Ferrier en Koppejan tegenstemmen, is het maar de vraag of het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV er werkelijk komt.

Opties:

Ferrier en Koppejan blijven binnen de fractie de groep vertegenwoordigen die tegen het gedoogakkoord met de PVV is. Zij bepalen bij elk onderwerp hun positie of zij wel of niet met de regering meestemmen.

Een andere mogelijkheid is dat Ferrier of Koppejan, of allebei, verzet blijft bieden en plaatsmaakt voor een andere CDA'er die zich wel kan vinden in samenwerking met de PVV.

Ferrier en Koppejan beginnen een eigen fractie. Dat is onwaarschijnlijk, want beiden hebben diverse malen gezegd CDA'er te willen blijven.

Bron: rtlnieuws

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
CDA-fractie steunt akkoord
« Reply #21 on: October 05, 2010, 05:45:41 PM »
Alle 21 CDA-Kamerleden steunen de uitvoering van het regeerakkoord.
Dat zei fractievoorzitter Maxime Verhagen dinsdag na afloop van het fractieberaad.

Daarmee is de weg open voor het minderheidskabinet van VVD en CDA, dat gedoogd zal worden door de PVV.

''Er zijn geen uitzonderingsposities, voor niemand'', zei Verhagen. Dus ook de dissidenten Ad Koppejan en Kathleen Ferrier blokkeren de komst van het kabinet Rutte-Verhagen niet langer.

Wel zullen de elementen uit gedoogakkoord met de PVV kritisch beoordeeld worden, aldus Verhagen.

Ferrier

"Als we zien dat er maatregelen worden genomen of wetten worden aangenomen die niet uitgaan van de gelijkwaardigheid van mensen, dan zullen we nee stemmen", aldus Ferrier in een verklaring.

"Mijn bezwaren staan overeind. Die heb ik niet ingetrokken."

Koppejan

"We zijn ook niet de enigen met bezwaren", zo verklaart Koppejan. "We zullen het kabinet kritisch volgen en op hun daden beoordelen. Die ruimte is ons geboden gezien de uitspraak van het CDA- congres."

"Maar we maken dit kabinet mogelijk omdat een grote meerderheid van onze achterban heeft aangegeven dit kabinet te willen."

Garantie

''Je kunt bij geen enkel voorstel garanderen dat iedereen altijd voor zal stemmen. Alle 21 geven steun, juist ook aan de werking en uitvoering van het regeerakkoord", aldus Verhagen.

"Alle 21 fractieleden zien het als hun opdracht om ook de minderheid van het CDA-congres te vertegenwoordigen.''

Bleker

Volgens CDA-partijvoorzitter Henk Bleker heeft het partijcongres afgelopen zaterdag heeft ervoor gezorgd dat de CDA-fractie weer op een lijn is gekomen.

Tijdens het partijcongres stemde 68 procent van de aanwezigen voor het uitvoeren van het regeer- en gedoogakkoord met VVD en PVV; 32 procent was tegen.

Bleker beschouwt de fractievergadering van dinsdag als ''een goed begin'' van het herstel van de eenheid binnen de partij. Volgens hem heeft de fractie begrip getoond voor de bezwaren bij de leden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan, maar hebben die twee dat op hun beurt ook gedaan.

Daar zijn ''stevige gesprekken'' aan voorafgegaan, aldus Bleker. ''Maar niemand is ge?ntimideerd.''

Opstelten

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Maxime Verhagen (CDA) zijn met hun secondanten dinsdag aangeschoven bij informateur Ivo Opstelten om het definitieve standpunt van hun fracties over het regeer- en gedoogakkoord mee te delen.

Rutte zei dat hij naar Verhagen kwam luisteren. De fracties van VVD en PVV stemden vorige week woensdag snel en unaniem in met de bereikte akkoorden, de CDA-fractie deed dat pas deze dinsdagmiddag.

De verwachting is dat Opstelten na het gesprek snel zijn eindverslag aan koningin Beatrix aanbiedt. Die kan daarna Mark Rutte benoemen tot formateur. In die functie kan hij ministers en staatssecretarissen uitzoeken.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Mark Rutte benoemd tot formateur
« Reply #22 on: October 08, 2010, 07:52:04 AM »
Koningin Beatrix heeft VVD-leider Mark Rutte donderdagavond benoemd tot formateur van een minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogsteun krijgt van PVV.  

Rutte zei dat na afloop van een bijna drie uur durend gesprek met de vorstin op paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Rutte zat bij het vertrek zelf achter het stuur van zijn Saab. Bij de verzamelde journalisten draaide hij het raampje van zijn auto open en zei dat hij kon bevestigen dat de koningin hem tot formateur had benoemd.

Termijn

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft Beatrix hem gevraagd ''op de kortst mogelijke termijn'' een kabinet te vormen.

Rutte gaf aan dat voor hem al grotendeels duidelijk is wie op welke post komt te zitten. De VVD en het CDA hebben afgesproken dat elke partij zes ministers en vier staatssecretarissen mag leveren.

Rutte streeft er naar om zijn kabinet komende donderdag rond het middaguur bij koningin Beatrix op het bordes te hebben staan.

Beoogd vicepremier

Rutte zal vrijdag eerst spreken met CDA-fractievoorzitter en beoogd vicepremier Maxime Verhagen. Daarna volgen gesprekken met andere beoogde ministers en staatssecretarissen.

In totaal zullen VVD en CDA allebei zes ministers en vier staatssecretarissen leveren. De AIVD doet naar alle kandidaat-bewindslieden een 'boekenonderzoek'.

Rutte legde uit hoe hij ministeries in elkaar wil voegen. Landbouw en innovatie komen bij Economische Zaken. Infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening worden ??n ministerie.

Asielzaken

Immigratie en asielzaken worden ook ??n ministerie, dat in gaat wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Integratie komt dan samen met volkshuisvesting te vallen onder de minister van Binnenlandse Zaken, waarschijnlijk de CDA'er Piet Hein Donner.

Rutte zei dat hij al in het begin van de formatie had afgesproken met het CDA om de bewindsposten gelijk te verdelen, ook al is het CDA een kleinere partij dan de VVD.

Het gaat om een bijzondere samenwerking van een kabinet met 52 kamerzetels. Daarom is het van belang om te investeren in elkaar. Bovendien zei de beoogd premier dat hij veel vertrouwen heeft in de bestuurders van het CDA.

Partijkaart

De liberaal streeft ernaar dat alle Nederlanders zich in zijn kabinet herkennen, niet alleen de liberalen maar ook het confessionele, progressieve en rechtse deel van Nederland. Tegelijk benadrukte hij zijn partijkaart van de VVD niet te zullen inleveren als hij het kabinet leidt.

Rutte gaf aan dat het Kamerdebat over de regeringsverklaring wat hem betreft na het herfstreces plaatsvindt, op 26 en 27 oktober.

Hij zei verder ''met energie'' van start te gaan, ernaar uit te zien om ''echt een aantal problemen'' aan te pakken en ervoor te willen zorgen dat Nederland toonaangevend in de wereld is.

Bron; nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
PolitiekKabinet-Rutte be?digd
« Reply #23 on: October 14, 2010, 02:57:32 PM »
Het kabinet-Rutte is nu officieel een feit.

Na de be?diging van de nieuwe ministers door koningin Beatrix verscheen de ploeg van twaalf ministers van VVD- en CDA-huize met het staatshoofd op het bordes van Paleis Huis ten Bosch.
Mark Rutte is nu officieel de eerste liberale premier in 92 jaar en de eerste in de 62-jarige geschiedenis van de VVD.

Ook uniek is dat Rutte leiding geeft aan een minderheidskabinet van twee partijen die samen de steun van 52 zetels hebben in de Tweede Kamer. Met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders is er een nipte parlementaire meerderheid van 76 zetels.

De bordessc?ne vond plaats nadat de ministers een voor een in het paleis de eed of belofte hadden afgelegd.

Trouw

Daarmee beloven ze trouw aan de grondwet en beloven ze hun ambt op een goede manier te zullen vervullen. Bewindslieden uit het oude kabinet hoefden niet opnieuw be?digd te worden.

Donderdagochtend hadden de aanstaande ministers in het constituerend beraad de laatste afspraken bezegeld. Beoogd minister Jan Kees de Jager van Financi?n constateerde na afloop tevreden dat hij als schatkistbewaarder geen geld was 'kwijtgeraakt'.

Ook de nieuwe VVD-minister van Infrastructuur Melanie Schultz beaamde dat er geen ruimte was op financieel gebied.

Sfeer

Enthousiasme was er over de sfeer in de eerste gezamenlijke bijeenkomst en het leidinggeven van Mark Rutte. ''Rutte was goed, is goed en blijft goed'', zei CDA'er Maxime Verhagen (Economische Zaken).

''Ik ben al jaren lid van de fanclub van Mark Rutte. Het is een prettig man met grote capaciteiten en die zal hij laten zien'', zei VVD'er Henk Kamp (Sociale Zaken).

Donderdagmiddag geeft Rutte zijn eerste persconferentie als premier. Vrijdag is de eerste ministerraad.

Ontslag

Aan de vertrekkende ministers en staatssecretarissen uit het kabinet Balkenende-IV is donderdag door koningin Beatrix op ''de meest eervolle wijze ontslag verleend''. Het kabinet der koningin heeft dat meegedeeld.

Het ontslag gold voor de CDA'ers Jan Peter Balkenende, Ernst Hirsch Ballin, Camiel Eurlings, Maria van der Hoeven, Gerda Verburg, Ab Klink, Ank Bijleveld en Marja van Bijsterveldt en de ChristenUnie-bewindslieden Andr? Rouvoet, Eimert van Middelkoop en Tineke Huizinga.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Hannie van Leeuwen legt CDA-werk neer
« Reply #24 on: October 22, 2010, 10:07:49 PM »
CDA-coryfee en lid van het partijbestuur Hannie van Leeuwen legt haar activiteiten voor de partij neer.
 
Ze is tegen de politieke samenwerking van het CDA met de PVV en is bovendien ontevreden over een aantal afspraken rond zorg en sociale zekerheid in het regeerakkoord.

Ze vindt dat ze niet langer geloofwaardig in het land spreekbeurten voor het CDA kan geven, zo zei Van Leeuwen vrijdagavond in het tv-programma Uitgesproken Vara.

''Ik hoop dat we iets terugkrijgen van het sociale gezicht, want dat zijn we verloren'', aldus Van Leeuwen over de situatie bij het CDA.

Leers

De 84-jarige Van Leeuwen liet bovendien haar grote bezwaren blijken tegen het CDA-smaldeel in het kabinet, onder anderen de ministers Hans Hillen en Gerd Leers.

Die laatste uitte eerder harde kritiek op PVV-leider Geert Wilders maar is nu minister voor Asiel en Immigratie. ''Het is een verschrikkelijke draaikont'', aldus Van Leeuwen over Leers.

Van Leeuwen was jarenlang lid van de Tweede en Eerste Kamer. In 2007 nam ze afscheid van de Senaat. Van Leeuwen genoot alom gezag en waardering binnen het CDA.

Partijcongres

Tijdens het recente partijcongres in Arnhem stemde ze tegen het regeer- en gedoogakkoord met VVD en PVV. Ze deed toen een oproep aan voor- en tegenstanders elkaar de ruimte te geven, maar de partij niet de rug toe te keren.

Het partijbestuur zei vrijdag in een reactie haar besluit te betreuren maar te respecteren. ''Ze was een kritische geest in het partijbestuur'', aldus een woordvoerder.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
VVD en PVV willen immuniteit politici AMSTERDAM
« Reply #25 on: October 23, 2010, 12:48:50 PM »
VVD, CDA en PVV hebben tijdens de formatie van het nieuwe kabinet onderzocht of ze politici konden vrijwaren van vervolging wegens groepsbelediging.
Doel was om het vrije maatschappelijke debat niet door strafbaarstelling te laten hinderen.

De partijen lieten uitzoeken of het verbod op groepsbelediging kon worden ingeperkt tot belediging van ?aangeboren eigenschappen? zoals etniciteit of geslacht. Godsdienst of levensovertuiging zouden niet meer onder het verbod vallen. Dat blijkt uit gesprekken met betrokken politici en ambtenaren en formatiestukken, meldt het NRC Handelsblad.

Het idee voor zo?n immuniteitsclausule voor ?deelnemers aan het maatschappelijk debat? kwam van VVD en PVV. Het CDA was echter tegen de wens van twee partijen, omdat het niet het recht op vrijheid van meningsuiting wilde laten prevaleren boven andere grondrechten, zoals het verbod op discriminatie.

De risico?s van de vermenging van politiek en strafrecht worden ge?llustreerd door de ontwikkelingen in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Wilders staat onder meer terecht voor groepsbelediging wegens uitspraken over de islam.

Bron: Telegraaf.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
'Kabinet steelt van de armen'
« Reply #26 on: October 26, 2010, 06:32:15 PM »
SP-leider Emile Roemer waarschuwt dat het kabinetsbeleid de Nederlandse samenleving zal splijten.

Ziek tegenover gezond, arm tegenover rijk, jong tegenover oud, allochtoon tegenover autochtoon, huurder tegenover verhuurder, woningzoeker tegenover ontwikkelaar en speculant'', aldus Roemer dinsdag tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Hij beschuldigde premier Mark Rutte van diefstal. ''Het kabinet-Rutte wordt precies zoals ik voorspelde: een omgekeerde Robin Hood."

Robin Rutte

"Het gaat stelen van de armen en verdelen onder de rijken. Robin Hood is een legende, Robin Rutte dreigt de harde werkelijkheid te worden.''

Roemer zei te hopen dat er een ''groeiend en hopelijk eensgezind verzet'' komt tegen het kabinet. ''Een breed verzet tegen deze harde maatregelen zou ook kunnen helpen om aan anderen, buiten onze grenzen, te tonen dat dit kabinet slechts ??n kant is van Nederland.''

Medeplichtig

De SP-leider beschuldigde VVD en CDA ervan slechts de plannen van PVV-leider Geert Wilders uit te voeren.

''Door te leunen op de gedoogsteun van Wilders, door zijn retoriek over te nemen en door bewust mee te werken aan Wilders? discriminerende programma, zijn CDA en VVD medeplichtig aan de uitvoering van Wilders? politieke agenda'', aldus Roemer.

Politieke hypocrisie

Ook D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold verwijt het CDA ''politieke hypocrisie'' omdat de partij zich ''heeft uitgeleverd'' aan de PVV van Geert Wilders, een partij die volgens Pechtold het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de grondwet ''stelselmatig'' ontkent.

Pechtold maakte dat zware verwijt dinsdag in het debat over de regeringsverklaring. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma had net betoogd dat het regeerakkoord tussen VVD en CDA pal staat voor de ''rechten en vrijheden die voor het CDA zo belangrijk zijn. Vrijheden die niet kunnen zonder verantwoordelijkheden.''

''Hoe kun je dat met droge ogen uitspreken? Misschien als je je rechteroog dichthoudt'', zei Pechtold in een verwijzing naar de samenwerking tussen de regeringspartijen VVD en CDA met Wilders, ''de portier van de Tr?veszaal'', aldus Pechtold.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
PVV wil af van wintertijd
« Reply #27 on: October 29, 2010, 04:25:28 PM »
De PVV wil dat de klok aan het begin van de winter niet meer een uur wordt teruggedraaid.
 
Uit Brits onderzoek zou blijken dat mensen meer buiten actief zijn indien er geen wintertijd is. Weliswaar is het dan ?s morgens later licht, maar daar tegenover staat dat het ?s middags later donker wordt.

De wetenschapper stelt dat als de klok aanstaande zaterdagnacht niet een uur terug, maar een uur vooruit wordt gezet dit voor volwassenen 300 uur extra daglicht oplevert.

Europarlementari?rs Barry Madlener en Lucas Hartong willen dat de EU onderzoek gaat doen naar het draagvlak onder de Europese bevolking om de wintertijd af te schaffen.

De wintertijd gold tot 1977 als de norm in het hele jaar.
Sindsdien gaat in de zomermaanden de klok een uur vooruit.

Bron; nu.nl