Author Topic: Alles over het kabinet  (Read 3541 times)

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Alles over het kabinet
« on: September 04, 2010, 08:21:22 PM »
Het houd de meeste mensen bezig....
De onderhandelingen over een nieuw te vormen kabinet...

In dit topic kan je de laatse nieuwtjes lezen

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Links blij met mislukken formatie
« Reply #1 on: September 04, 2010, 08:24:58 PM »
PvdA-leider Cohen is blij dat de formatie is mislukt.

Dit zou tot een instabiel kabinet hebben geleid, dat splijtend zou werken in de samenleving, zei hij. De PvdA is beschikbaar voor een ander kabinet, aldus Cohen.

Cohen ging ook in op Rutte's idee om een concept-regeerakkoord te schrijven. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat VVD en PvdA samen het voortouw nemen, zei hij daarover. Hij denkt dat VVD en PvdA op elkaar zijn aangewezen.

Zegen

Emile Roemer, de leider van de SP, noemt het mislukken van de besprekingen "een zegen voor het land". "Een regering die discriminatie gedoogt en een keiharde bezuinigingsagenda wil doorvoeren, is ons gelukkig bespaard gebleven."

Wat hem betreft heeft Rutte zijn kans op een kabinet nu gehad: "Het is tijd om te kijken naar een coalitie zonder de VVD." Roemer herhaalt zijn voorkeur voor een coalitie met PvdA, CDA en Groenlinks.

Opgelucht

GroenLinks is opgelucht dat de formatie is mislukt. "Zo'n kabinet had de tegenstellingen in Nederland alleen maar verder vergroot", zegt fractievoorzitter Femke Halsema. GroenLinks benadrukt de eigen voorkeur voor een Paars-plus kabinet, met de VVD, PvdA en D66.

Alexander Pechtold, de fractievoorzitter van D66, heeft voor aanstaande dinsdag een Kamerdebat aangevraagd. Hij wil dat informateur Opstelten uitleg komt geven over het mislukken van de formatie. Hij uitte de wens dat er nu een stabiel meerderheidskabinet komt, zodat er flink hervormd kan worden.

D66 vindt het plan van Rutte om zelf een akkoord te gaan schrijven "prematuur". Volgens Pechtold moet eerst iemand inventariseren wat nu een werkbare oplossing is. Want de volgende poging moet wel slagen, zegt Pechtold. Ook hij herhaalt zijn voorkeur voor Paars-plus, maar sluit andere combinaties niet uit.

Bron: nos.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Informatiepoging Opstelten mislukt
« Reply #2 on: September 04, 2010, 08:26:07 PM »
Er komt geen rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De informatiepoging is mislukt. De PVV trekt de conclusie dat het CDA niet stabiel genoeg is.

Als eerste kwam Mark Rutte aan het woord. Hij vertelde over de onrust binnen het CDA en de uitleg die Verhagen hierover had. Hij bracht Verhagen zijn zorgen over de drie dissidenten over en de conclusie was dat 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' alle 21 CDA-kamerleden zouden instemmen met een akkoord.

"Voor de VVD was daarmee het CDA stabiel genoeg, maar de PVV trekt een andere conclusie. Daar heb ik geen oordeel over, dat is een afweging van partijleider Wilders", aldus Rutte.

Volgens Rutte ligt het nu voor de hand dat hij een proeve van regeerakkoord gaat schrijven. Dat zal hij ook de koningin gaan adviseren. Dat betekent dat de VVD-leider de uitgangspunten voor een regeerakkoord gaat opstellen. Vervolgens kijkt hij welke partijen dit gaan ondersteunen. Als het aan Rutte ligt, is geen enkele partij daarvan uitgesloten, ook de PVV niet.

Wilders: dieptepunt

Na Rutte kwam PVV-voorman Geert Wilders aan het woord. "Helaas zijn de bespreking mislukt. Het vertrouwen in het CDA is tot een dieptepunt gedaald. Dat verwijt betreft vooral de drie dissidenten, niet Verhagen", aldus de PVV-leider.

Wilders deed een voorstel om het wantrouwen weg te nemen. De drie dissidenten moesten verklaren dat ze zich zouden binden aan een 'ja' van het CDA-congres over het akkoord. Anders zouden ze hun zetel moeten opgeven. Er is niet aan deze eis voldaan. "Zonder deze garantie hebben we geen enkel vertrouwen in het CDA", vertelde Wilders.

"Helaas, maar met verve, ga ik nu de rol van oppositieleider vervullen", zei Wilders. Hij voegde daaraan toe dat hij bereid is tot een rol in de nieuwe informatieronde en dat de PVV nog steeds beschikbaar is voor regeringsdeelname.

Verhagen: onmogelijke eis

Volgens CDA-leider Maxime Verhagen was de verklaring die de PVV wilde 'een onmogelijke eis'. "Garanties kun je zo niet geven. In de grondwet staat dat een kamerlid zonder last en ruggespraak gekozen is. We gaven al toe dat het CDA-congres van grote betekenis zou zijn. De VVD hebben we daarmee wel kunnen overtuigen. Wilders kan niet meer van me vragen", aldus een zichtbaar aangeslagen Verhagen.

Verhagen: "We hebben veel ge?nvesteerd om het vertrouwen te herstellen. Helaas heeft Wilders geen vertrouwen. Ik was ervan overtuigd dat het akkoord zou worden gesteund door de 21 fractieleden en het CDA-congres." De CDA-leider vindt het schrijven van een proeve van regeerakkoord 'op zich een moedig en goed voorstel' dat hij serieus zal overwegen. De VVD is immers de winnaar van de verkiezingen.

Bron: rtl4.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Rechtse coalitie van de baan
« Reply #3 on: September 04, 2010, 08:27:34 PM »
De onderhandelingen over een rechts kabinet met gedoogsteun van de PVV zijn mislukt.
Volgens Mark Rutte was er bij de VVD voldoende vertrouwen om door te praten over een rechtse coalitie, maar ontbrak het vertrouwen bij de PVV.

Het CDA zou als onderhandelingspartner onvoldoende stabiel zou zijn na de afgelopen dagen van crisis binnen de fractie.

De VVD-leider zegt de opstelling van PVV-leider Wilders te betreuren.

Regeerakkoord

Rutte zegt nu zelf een opzet van een regeerakkoord te willen schrijven. Het is dan de vraag welke partijen zich daarbij willen aansluiten.

"Dit zal mijn advies zijn. Dit land moet een regering hebben. Het duurt allemaal al veel te lang." Rutte zegt in dat geval geen enkele partij te willen uitsluiten.

In 1994 leidde het zelf opzetten van een regeerakkoord door Wim Kok uiteindelijk tot de vorming van een paars kabinet.

Volgens de VVD-leider waren de gesprekken al in een vergevorderd stadium. "Ik denk dat rechts Nederland zijn handen zou aflikken bij wat er allemaal al op papier stond."

Wilders

Geert Wilders stelt het mislukken van de informatiepoging te betreuren, maar dat er een poging is gedaan het vertrouwen te herstellen.

De dissidenten zouden zich dan moeten confirmeren aan de uitspraak van het CDA-congres. Als die zijn fiat zou geven aan het onderhandelingsresultaat, zouden Klink, Ferrier en Koppejan dat moeten slikken. Doen ze dat niet dan zouden ze hun zetel moeten opgeven.

"Het CDA heeft aangegeven niet aan die eis te kunnen voldoen", aldus Wilders, die stelt dat het vertrouwen in het CDA de afgelopen dagen 'tot een dieptepunt was gedaald'.

Verhagen

De PVV-leider liet weten het mislukken van de gesprekken Verhagen niet te verwijten. "Integendeel, ik heb veel respect voor de manier waarop hij zich heeft verweerd in de CDA-fractie."

Volgens Wilders is het een redelijke eis om een steunverklaring van de dissidenten te vragen. "Ik heb drie weken naast Klink gezeten. Als er dan zo'n brief komt is het vertrouwen weg."

Wilders stelt dat de brief zich niet alleen tegen de PVV richtte, maar tegen het hele proces.

Wilders sluit niet uit dat hij zich uiteindelijk toch aansluit bij de proeve van een regeerakkoord van Rutte.

Onmogelijk

Volgens Verhagen was de eis van Wilders 'onmogelijk'. Volksvertegenwoordigers moeten namelijk volgens hem altijd zonder last of ruggespraak kunnen handelen.

En: "Onzekerheden zijn er altijd, garanties kun je nooit geven."

Maar hij stelt er van overtuigd te zijn geweest dat de bezwaren van de dissidenten weggenomen hadden kunnen worden.

"Ik heb er alles aan gedaan om de fractie tot een eenheid te smeden. De bezwaren van de dissidenten hadden kunnen worden weggenomen door hetgeen we hadden kunnen bereiken", aldus Verhagen.

Congres

Ook de opstelling van dissidenten dat de uitspraak van het congres van grote betekenis zou zijn had het vertrouwen moeten kunnen herstellen, stelt Verhagen.

"Ik ben ervan overtuigd dat 21 leden van de fractie en het congres een dusdanig akkoord gesteund zouden hebben."

Verhagen noemt het 'een goed voorstel' dat Rutte nu zelf een proeve van een regeerakkoord gaat schrijven.

Zwaar weer

De formatie raakte deze week in zwaar weer door verdeeldheid bij het CDA. De belangrijke mede-onderhandelaar Klink wilde niet verder met de gesprekken.

Nadat woensdagnacht de CDA-fractie eensgezind besloot het onderhandelingsresultaat af te wachten ging Verhagen donderdagmiddag wederom met Rutte en Wilders om de tafel.

Zij lasten echter al snel een denkpauze in om zich op de ontstane situatie te beraden. Vrijdag is het overleg alsnog hervat.

Geen vertrouwen

Na urenlang overleg met informateur Opstelten is uiteindelijk gebleken dat er geen vertrouwen is voor een goeie afloop van het formatieproces.

D66 heeft aangegeven een debat te willen over de mislukte formatiepoging.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Formatie duurt langer dan gemiddeld
« Reply #4 on: September 05, 2010, 07:33:16 PM »
De formatie duurt nu 88 dagen en dat is langer dan het na-oorlogse gemiddelde.

Gemiddelde duur

De gemiddelde duur van een kabinetsformatie sinds 1946 ligt, gemeten in dagen na de verkiezingen, op 87 dagen. Als je de duur neemt van alle formaties, dus ook de tussentijdse, kom je op gemiddeld 70 dagen.

Twee onderhandelingen mislukt

VVD-leider Rutte zei voor de verkiezingen van 9 juni nog dat hij het nieuwe kabinet voor 1 juli klaar wilde hebben, ofwel binnen 21 dagen. Dat ging niet door omdat de onderhandelingen over een vorming van een Paars-plus-kabinet en die van een rechts kabinet mislukten.

Snelste was 8 dagen

De snelste formatie na verkiezingen was die van van het kabinet-Drees in 1948. Die duurde 31 dagen. De snelste ooit was die van Balkenende III in 2006. CDA en VVD waren toen in 8 dagen klaar. De langste formatie was die in 1977. PvdA-leider Den Uyl kwam er maar niet uit. Na 208 dagen kwam er toen een kabinet van CDA en VVD

Bron: rtl4.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Beatrix hoort adviseurs en fractievoorzitters
« Reply #5 on: September 06, 2010, 07:55:39 AM »
Koningin Beatrix ontvangt vandaag haar vaste adviseurs en daarna de fractievoorzitters van de vier grootste partijen voor advies over de voortgang van de kabinetsformatie.
 
Die is sinds het klappen van de onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet, afgelopen vrijdag, weer terug bij af.

Het staatshoofd ontvangt maandagochtend de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer en vice-president Herman Tjeenk Willink van de Raad van State

Maandagavond spreekt ze met de fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Geert Wilders (PVV) en Maxime Verhagen (CDA). Dinsdag krijgt ze dan nog de fractievoorzitters van de overige partijen op bezoek.

Opstelten

De Kamer houdt waarschijnlijk dinsdag of woensdag een debat met informateur Ivo Opstelten, dat door D66-leider Alexander Pechtold is aangevraagd. De verwachting is dat koningin Beatrix daarna nieuwe stappen zal zetten voor het vervolg van de formatie

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Klink per direct uit Tweede Kamer
« Reply #6 on: September 06, 2010, 04:10:54 PM »
CDA-Kamerlid Ab Klink stapt per direct uit de Tweede Kamer. Dat heeft hij laten weten aan Kamervoorzitter Verbeet.
 
''Na alle gebeurtenissen van de afgelopen week is er voor mij een onwerkbare situatie binnen de CDA-fractie ontstaan. De basis voor samenwerking - vertrouwen - is aangetast", schrijft hij in een verklaring.

"Daardoor kan ik niet meer met voldoende overtuigingskracht binnen de fractie opereren. En dat gaat ten koste van mijn geloofwaardigheid'', aldus Klink in een verklaring. Klink blijft naar eigen zeggen ''met overtuiging'' lid van het CDA.

Verhagen

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen betreurt het besluit van Klink .

Wat de gevolgen hiervan zijn voor het formatieproces is onduidelijk. Koningin Beatrix is juist weer begonnen aan een nieuwe consultatieronde langs haar vaste adviseurs en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

PVV-leider Geert Wilders heeft kennisgenomen van het vertrek van Ab Klink. Hij wijst er op dat er nog twee 'dissidenten' over zijn in de CDA-fractie.

''Ik neem kennis van vertrek Klink. Zijn nog twee dissidenten over. We zullen bezien waar dit toe leidt'', aldus Wilders in een sms aan het ANP.

Ferrier

CDA-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier zegt wel in de Tweede Kamer te blijven. Zij was een van de drie tegenstanders van voortgang van de gesprekken met de PVV en de VVD.

''Ik twijfel geen moment. Er is geen aanleiding om nu weg te gaan.'' Klinks positie was volgens haar anders, omdat hij medeonderhandelaar was.

Ze ''betreurt zeer'' dat Ab Klink de fractie verlaat. ''Maar ik heb respect voor zijn besluit'', zei Ferrier.

''We verliezen iemand uit de fractie die zijn sporen verdiend heeft in de partij'', aldus Ferrier. Ze wees daarbij op zijn inhoudelijke kennis en bijdrage en zijn grote ervaring, onder meer als minister van Volksgezondheid.

Koppejan

De andere dissident Ad Koppejan wilde maandag niet reageren. Volgens Verhagen blijft hij, net als Ferrier, gewoon Kamerlid.

In de Tweede Kamer wordt Klink hoogstwaarschijnlijk opgevolgd door Raymond Knops. Hij was eerder al actief als Kamerlid voor het CDA, maar viel na de verkiezingsnederlaag in juni buiten de boot.

Voor CDA-voorzitter Henk Bleker komt het vertrek van Klink 'ongemeen hard aan'. Hij stelde dat de verslagenheid in de fractie 'gigantisch' is. "Dit is doodzonde. Doodzonde.''

"Ik had niet het minste vermoeden dat Ab Klink zou vertrekken'', zei Bleker. "Er is geen spoortje van opluchting, er had ook eenheid m?t Ab Klink bereikt kunnen worden in de fractie. We zijn heel diep gegaan met elkaar. Ik had de volle overtuiging dat de hele ploeg zich komende week zou herpakken, ook Ab Klink.''

Crisis

Klink was afgelopen week het middelpunt van een crisis binnen de CDA-fractie die uiteindelijk leidde tot een breuk in de onderhandelingen over een rechts kabinet.

De demissionair minister van Volksgezondheid wilde stoppen met de onderhandelingen, maar vond in de fractie slechts twee medestanders: Ad Koppejan en Kathleen Ferrier.

Uiteindelijk wisten Verhagen en intermediair Piet Hein Donner de drie dissidenten te overtuigen het onderhandelingsresultaat af te wachten.

Bij Wilders was echter het vertrouwen weg dat er met het CDA zaken te doen was. Verhagen noemde de eis van Wilders dat de dissidenten solidair moesten zijn met het congres 'onmogelijk'.

Bron:nu.nl

Invisible

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2674
  • http://www.baberci.nl
Roemer diep teleurgesteld in Cohen
« Reply #7 on: September 09, 2010, 09:49:12 AM »

SP-leider Emile Roemer is erg kritisch over de rol die PvdA-leider Job Cohen in de kabinetsformatie speelt.

Roemer hoopte dat de PvdA toenadering tot de SP zou zoeken, maar dat gebeurde niet. Door die houding zorgt Cohen ervoor dat er een ultrarechts kabinet komt, zegt Roemer. Hij deed zijn uitspraken na zijn bezoek aan informateur Herman Tjeenk Willink.

Teleurgesteld
Roemer pleit niet meer voor een kabinet met PvdA, CDA, SP en GroenLinks. Cohen heeft door de SP te negeren die variant onmogelijk gemaakt, zegt Roemer. Hij is dan ook diep teleurgesteld in Cohen. Of die schuldig is aan de komst van een rechts kabinet, zo ver wil Roemer niet gaan. "Maar het zit op het randje."

Mokkend
GroenLinks-leider Femke Halsema is het niet eens met Roemers kritiek op Cohen. Halsema weigert mee te zingen in een 'mokkend links koor' dat nu PvdA-leider Job Cohen de schuld geeft van de aanstaande komst van een rechts kabinet.

Schuld
Volgens haar wilde het CDA nooit met de SP in zee en dan is het makkelijk om de PvdA daarvan de schuld te geven, aldus Halsema. Zij wil nieuwe onderhandelingen over een paars-plus kabinet van VVD, PvdA, GroenLinks en D66.

Laatste drie
Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt vandaag de laatste drie fractievoorzitters voor advies over de kabinetsformatie. ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren zijn nu aan de beurt, nadat de informateur gisteren sprak met de fractieleiders van de zeven grote partijen.

bron; rtlnieuws.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Fractievoorzitters weer naar Opstelten
« Reply #8 on: September 14, 2010, 09:47:02 AM »
De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Maxime Verhagen (CDA) hebben zich dinsdagochtend weer bij informateur Ivo Opstelten gemeld voor een nieuwe ronde onderhandelingen.
 
Het wordt de derde poging om te komen tot een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogsteun krijgt van de PVV van Geert Wilders.

Direct na zijn herbenoeming maandag sprak Opstelten maandagmiddag al met de drie fractieleiders, die hij ook wat huiswerk meegaf.

Na een onderbreking van tien dagen, omdat de PVV aanvankelijk geen, en na het opstappen van CDA'er Ab Klink weer wel vertrouwen in samenwerking had, wil de informateur nu weer ''terug naar de stukken''. We gaan de draad weer oppakken, kondigde Opstelten maandagavond aan.

Prinsjesdag

Aan de vraag hoelang de onderhandelingen nog gaan duren, waagt hij zich niet meer. ''We gaan het zo snel mogelijk doen als het zorgvuldig kan.''

Dat er voor Prinsjesdag nog witte rook te zien zal zijn, acht Opstelten niet waarschijnlijk.

Rechts kabinet

Vlak voor het starten van de onderhandelingen benadrukte Verhagen dat "een kabinet waarin het CDA zit, geen rechts kabinet kan heten. Het CDA is een middenpartij en daar ben ik ook trots op. ''

Verhagen is dinsdag jarig. Hij is 54 geworden. Op de vraag aan Rutte wat die voor cadeautje bij zich had, sprak de VVD-voorman vroom ''onze intentie om hier een succes van te maken''.

bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
'Jack de Vries in beeld als fractievoorzitter CDA'
« Reply #9 on: September 20, 2010, 09:12:38 AM »
Oud-staatssecretaris Jack de Vries zou in beeld zijn om de nieuwe fractievoorzitter van het CDA te worden. Dat schrijft dagblad De Pers maandag op basis van Haagse bronnen.
 
Volgens de krant hebben diverse bronnen bevestigd dat De Vries, die zich eerder dit jaar terugtrok uit de politiek toen uitkwam dat hij een buitenechtelijke relatie had met een ondergeschikte, de beoogde opvolger is van Maxime Verhagen.

De Vries ontkent zijn terugkeer maandagochtend via Twitter. "Verhaal in de pers is onzin, schrijft hij."

Als er een rechts kabinet komt, vertrekt Verhagen naar verwachting uit de fractie om minister en vice-premier te worden.

De Vries zou steun hebben van Verhagen en van minister van Financi?n Jan Kees de Jager, Eerste Kamerlid Hans Hillen en fractiesecretaris Sybrand van Haersma Buma.

Volgens de Haagse bronnen trekt De Vries de komende tijd publiekelijk het boetekleed aan voor zijn affaire.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Klink heeft 'fundamenteel verschil' met Verhagen
« Reply #10 on: September 22, 2010, 06:10:30 PM »
CDA-minister en voormalig Tweede Kamerlid Ab Klink heeft ''een heel fundamenteel verschil van opvatting over de toekomst van de christendemocratie'' met CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen.
 
Klink zei dat woensdag op Radio 1.

Klink vindt een gedoogakkoord met de PVV niet de richting die het CDA zou moeten kiezen. Hij was aanvankelijk mede-onderhandelaar namens het CDA tijdens de gesprekken met VVD en PVV over de vorming van een rechts minderheidskabinet.

Gaandeweg zag Klink de politieke samenwerking met de PVV echter niet meer zitten. Kort na een crisis in de CDA-fractie daarover gaf Klink zijn Kamerzetel op.

Einddoel

Volgens Klink loopt zijn partij het risico alleen nog maar een bepaald einddoel te hebben in de kabinetsformatie, en dat ''je niet tussentijds nog eens tegendenkt''.

Afgelopen weekeinde sprak CDA-coryfee Herman Wijffels van een ''tunnelvisie'' bij Verhagen en de rest van de partijtop. Wijffels uitte eerder al zijn kritiek op de onderhandelingen van zijn partij met VVD en PVV.

Klink erkent dat hij eerder had moeten doorzien welke consequenties de samenwerking met de PVV voor het CDA zou kunnen hebben. Volgens Klink werd hem pas later duidelijk welke ''dynamiek'' er door de samenwerking kan ontstaan.

Bron: nu.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Ivo Opstelten is op Paleis Huis ten Bosch
« Reply #11 on: September 25, 2010, 08:34:51 PM »
Informateur Ivo Opstelten is op Paleis Huis ten Bosch geweest om de koningin in te lichten over de formatie. Eerder op de dag besprak Opstelten de formatie met vertegenwoordigers van de gemeenten en de provincies.

Opstelten sprak met de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Annemarie Jorritsma en Jan Franssen van het Interprovinciaal Overleg. Beiden zijn lid van de VVD, net als informateur Opstelten.

Jorritsma, die burgemeester van Almere is, besprak de zorgen van de gemeenten. Die vrezen dat ze bij de bezuinigingen onevenredig worden gekort. Volgens Jorritsma liet Opstelten weinig los.

Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-Holland, zei dat Opstelten niet in de positie is om veel te zeggen over de onderhandelingen van VVD, CDA en PVV.


Bron: nieuws.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Onderhandelaars schuiven weer aan
« Reply #12 on: September 27, 2010, 03:25:03 PM »
De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn weer aangeschoven bij informateur Ivo Opstelten voor onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet.

Akkoord op komst

Ingewijden verwachten dat de partijen in de loop van deze week een akkoord kunnen bereiken. Dat zou zaterdag kunnen worden voorgelegd aan de leden van het CDA.

Niet over de inhoud

Opnieuw wilden Mark Rutte (VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) voor het overleg niets inhoudelijks zeggen. Aan Verhagen werd gevraagd of het een belangrijke dag wordt. "Iedere dag is belangrijk", reageerde de CDA-leider.

Twee akkoorden

De partijen werken aan twee akkoorden. Een regeerakkoord is de basis van de samenwerking tussen VVD en CDA in een minderheidskabinet. Een gedoogakkoord moet daarnaast de afspraken vastleggen die VVD en CDA verzekeren van de steun van de PVV in de Tweede Kamer.

Bron: rtl4.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
'Onderhandelaars dicht bij akkoord'
« Reply #13 on: September 27, 2010, 07:41:26 PM »
De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zouden bijna overeenstemming hebben bereikt over een regeer- en een gedoogakkoord. Dat melden ingewijden in Den Haag.

Afspraken Rutte-I op papier

Volgens de ingewijden zouden de afspraken voor het kabinet Rutte-I nog vanavond of morgen op papier kunnen staan. Dat akkoord zou dan woensdag worden voorgelegd aan de fracties. Ook aan de CDA-fractie, waar in elk geval de kamerleden Ferrier en Koppejan kritisch zijn over politieke samenwerking met de PVV.

Zaterdag mogelijk CDA-congres

Als de fracties akkoord gaan, kan het akkoord donderdag openbaar gemaakt worden. Aansluitend zou het CDA zaterdag het partijcongres kunnen houden, waar de leden van de partij zich over het akkoord uit mogen spreken.

Op zoek naar ministers

Mocht ook de CDA-achterban akkoord gaan, kan Mark Rutte volgende week op zoek naar de ministers voor zijn kabinet. In de week van 11 oktober zou er dan een nieuw kabinet kunnen zijn, zo'n 125 dagen na de verkiezingen van 9 juni.

Bron:RTL Nieuws.nl

Desie

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4365
Waarschijnlijk dinsdag akkoord onderhandelaars
« Reply #14 on: September 28, 2010, 10:40:10 AM »
De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA bereiken naar verwachting dinsdag een concept-regeerakkoord.
 
Indien zij inderdaad vandaag tot een afronding komen zullen de fractievoorzitters Rutte, Wilders en Verhagen de teksten woensdagmiddag ter bespreking aan hun fracties voorleggen.

Donderdagochtend zullen zij hierover dan verslag uitbrengen aan de informateur.

CDA-congres

Met name naar het oordeel van de CDA-Kamerleden wordt gespannen uitgekeken, die zich tijdens een CDA-congres over het akkoord mogen uitspreken. Aanstaande  zaterdag zal naar alle waarschijnlijkheid in de Rijnhal in Arnhem dit congres al plaatsvinden.

Binnen de CDA-achterban bestaat weerstand tegen samenwerking met de PVV. Ernst Hirsch Ballin heeft al aangegeven dat hij zich tijdens het congres kritisch wil uitspreken over de koers van zijn partij.

Onderhandelingen

Het is dinsdag de 111e dag van de formatie na de verkiezingen van 9 juni. Op maandag 9 augustus begonnen de offici?le onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet. Voor die tijd hadden Rutte, Wilders en Verhagen al informeel met elkaar gesproken.

Bron: nu.nl