Author Topic: Eindejaarstips: Zo betaald u minder belasting  (Read 9502 times)

Desie

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4365
Eindejaarstips: Zo betaald u minder belasting
« on: December 24, 2008, 10:40:16 PM »
?t Kan nog net: met een paar slimme ingrepen kunt u de inkomstenbelasting over 2008 tot een minimum beperken. Of geld terugkrijgen.
Hier daarom een paar handige tips om de heffing over uw vermogen te beperken.

Wat u aan giften, buitengewone uitgaven en scholing uitgeeft, komt in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting. Wacht met die optelsom niet tot 2009. Voor veel aftrekbare kosten geldt namelijk een drempelbedrag. Blijft u daaronder, dan valt er niets af te trekken. Komt u er bovenuit, dan is het zaak daarvan maximaal te profiteren. Dus stuur bij nu het nog kan, in 2009 is het daarvoor te laat! In het oktobernummer van Plus Magazine las u al over de aftrek van ziektekosten; hier komen de overige aftrekposten aan bod en een paar relevante tips om de heffing over uw vermogen te beperken.

Pensioen

Spek de pensioenspaarpot
Bent u voorlopig nog geen 65 en hebt u een pensioentekort? Dan is het te overwegen dit jaar nog geld te storten op een bankspaarrekening of een lijfrentepolis af te sluiten. Banksparen is in veel gevallen gunstig, omdat dit minder kosten met zich meebrengt dan een verzekeringspolis. Of u een pensioentekort hebt, bepaalt u in dit geval niet zelf. De belastingdienst heeft een rekenprogramma op de website staan (Belastingdienst) waarmee u kunt uitrekenen of u voor aftrek in aanmerking komt. Voordat u besluit tot banksparen of een lijfrentepolis, is het wel verstandig verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. De fiscus geeft hiervoor nog tot en met het eerste kwartaal van volgend jaar de tijd. Inleg die u v??r 1 april 2009 doet of een koopsompolis die u v??r die datum afsluit en betaalt, mag u aftrekken in uw aangifte over 2008.

Studie

Kassa boven de ?500
Hebt u in 2008 uitgaven gedaan voor een opleiding met als doel een beter salaris of een betere baan te krijgen? Die kosten kunt u aftrekken voor zover ze boven de ?500 uitkomen. Het maakt daarbij niet uit of u daadwerkelijk meer bent gaan verdienen, alleen het doel van de opleiding telt. Een hobbycursus wordt niet met een belastingaftrek beloond. Voldoet uw opleiding aan de voorwaarden, tel dan alle kosten bij elkaar op, zoals lesgeld, studieboeken, schrijfgerij en verplichte deelname aan een congres. Reiskosten tellen niet mee, noch de kosten van een studeerkamer. Komt u (bijna) boven de ?500 uit? Dan is het gunstig om eventuele extra studie-uitgaven die u van plan was te doen, nog dit jaar te doen. Denk aan de aanschaf van studieboeken en vooruitbetaling van lesgeld. Als u een vergoeding krijgt van uw werkgever, is het verspilde moeite: dan komt u niet voor aftrek in aanmerking.

Hypotheek

Betaal de rente vooruit
Als u de hypotheekrente over (maximaal) de eerste zes maanden van 2009 al in 2008 betaalt, mag u die in aftrek brengen in 2008. Deze vooruitbetaling pakt gunstig uit als u in 2009 in een lager belastingtarief gaat vallen, bijvoorbeeld omdat u minder gaat verdienen of 65 jaar wordt. Bovendien verlaagt de vooruitbetaling ook uw vermogen voor box 3. Het verschilt per bank of deze vooruitbetaling geaccepteerd wordt.

Sparen

Maak uw spaarvarken lichter
Is uw vermogen hoger dan ?20.315 (?40.630 bij gehuwden), dan betaalt u hierover 1,2 procent vermogensrendementsheffing in box 3. Er is een eenvoudige truc om uw vermogen binnen de perken te houden: geld uitgeven. U bespaart dus belasting door uw spaargeld te benutten voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto, caravan, boot, meubels, apparaten voor in huis, nieuwe vloerbedekking of voor schenkingen aan de (klein)kinderen: alles wat niet bij u op de rekening staat, spaart belasting. Schulden aflossen helpt niet, want schulden komen al in mindering op uw vermogen. De enige uitzondering vormen belastingschulden. Als u die aflost, verlaagt u uw vermogen dus wel.

Als u nog voor het einde van het jaar uw vermogen weet te verkleinen, hebt u daar twee keer profijt van: in 2008 ?n in 2009. De Belastingdienst peilt het vermogen namelijk op twee momenten: 1 januari en 31 december. Het gemiddelde hiervan is het vermogen dat geldt voor de belastingheffing.
Met een lager vermogen tijdens de jaarwisseling verlaagt u dus het gemiddelde vermogen van het afgelopen jaar en het komende jaar.

Beleggen

Doe het maatschappelijk
Is van uw vermogen een groot deel belast? Dan zou u kunnen overwegen maatschappelijk te gaan beleggen, dat wil zeggen: beleggen in projecten die natuur en milieu en/of ontwikkelingslanden ten goede komen. Hiervoor geldt een extra vrijstelling van ?54.223. Bovendien krijgt u een extra heffingskorting ter hoogte van 1,3 procent van het (vrijgestelde) maatschappelijk belegde vermogen. Samen met het vervallen van de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent kunt u dus totaal maximaal 2,5 procent besparen. In een maatschappelijke belegging stappen is geen beslissing die u op een regenachtige decembermiddag even neemt. Maar als u het toch al van plan was, is december wel de maand om uw voornemens in daden om te zetten. Alleen dan bespaart u er nog over 2008 belasting mee.

Een huis

Stel uit of sla toe
Gaat u binnenkort uw huis verkopen, wacht dan gerust tot 2009. De opbrengst van het huis valt dan in het nieuwe jaar onder uw vermogen.
Voor wie een huis gaat kopen, is het juist zaak de datum voor het passeren van de notarisakte nog in dit jaar te plannen. Het eigen geld dat u in het huis stopt, staat dan op de peildatum 31 december 2008 niet meer op uw rekening.

Isalmaen

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
Vergoeding PGB binnen het gezin
« Reply #1 on: May 05, 2014, 11:06:27 AM »
Op dit moment is er erg veel verwarring over de vergoeding PGB, welke binnen het gezin, wordt ontvangen.

Uit de laatste brieven van de Belastingdienst, ontstaat het beeld, dat vergoedingen voor PGB zorg altijd belast zijn voor de inkomstenbelasting.
Dus geeft nagenoeg iedereen, die zorg verleend binnen het PGB budget, deze inkomsten braaf op. Een enkeling houd gelukkig nog rekening met de kosten die zijn gemaakt, om deze zorg te verlenen.

dat is dus in veel gevallen niet juist. In 2008 heeft de rechtbank in Breda uitspraak gedaan in een procedure, die was aangespannen door een Ouder, die PGB-zorg verleende aan zijn kind.
In dit geval heeft de rechter geoordeeld, dat er alleen sprake van een belastbaar feit kon zijn, als er een bron van inkomsten was. Omdat er sprake was van een gezinssituatie (kan ook naaste familie zijn), was er geen sprake van een bron van inkomsten. Er was geen direct verband tussen de verleende zorg, en de ontvangen vergoeding, en er was geen sprake van werkzaamheden in het maatschappelijk verkeer.
Ouders die zorg aan hun kind verlenen, verlenen die zorg ook, als er geen, of minder, vergoeding tegenover staat. Ook is er sprake van werkzaamheden, binnen het gezin, dus niet in het maatschappelijk verkeer.

Is er sprake van een vergelijkbare situatie, kunt u zich op deze uitspraak beroepen. Maar vooral bij zorg, verleend binnen enge familiebanden (ouder-kind, kind-ouder, man-vrouw bv) is deze situatie van toepassing.
Maar ook bij tweedegraads familiebanden is toepassing van deze uitspraak mogelijk.

U hoeft dan de ontvangen vergoeding niet te vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat als u nu de ontvangsten wel hebt aangegeven?

U kunt dan middels een bezwaar bij de inspecteur herziening van uw aangifte inkomstenbelasting verzoeken. dat kan, als u snel bent, nog voor de aangifte 2008.
Voor de aangiftes 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 is minder haast geboden.
Het beste kunt u de aangifte, zoals u die toen heeft gedaan, aanpassen, en opnieuw insturen naar de belastingdienst. u stuurt dan apart een brief, waar in u bezwaar maakt tegen de originele aangifte.

De inspecteur moet dan, normaal binnen 6 weken, uitspraak doen op uw bezwaar.