Author Topic: Wat gebeurt er na de verkiezingsuitslag?  (Read 2226 times)

Invisible

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2674
    • http://www.baberci.nl
Wat gebeurt er na de verkiezingsuitslag?
« on: June 10, 2010, 08:43:04 AM »

De stembussen zijn gesloten, de stemmen worden geteld. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat gebeurt er daarna?

Het Centraal Stembureau in Den Haag verzamelt alle lokale uitslagen, telt ze op en stelt de uitslag van de verkiezingen vast.

Kiesdeler
Het aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door 150, het aantal zetels in de Kamer. Dit is de kiesdeler. Op basis van de kiesdeler wordt bepaald hoeveel zetels elke partij krijgt.

Restzetels
Er blijven altijd een paar zetels over. Die worden verdeeld volgens het principe van de grootste gemiddelden. Om in aanmerking te komen voor een restzetel moet een partij al wel een zetel hebben.

Voorkeurstemmen
Kandidaten die zo veel stemmen hebben gekregen, dat ze tenminste 25% van de kiesdeler halen, komen het eerst in aanmerking voor een zetel. Daarna volgt toekenning van de resterende zetels aan de kandidaten naar de volgorde van de lijst.

Koningin
De koningin begint de dag na de verkiezingen met de kabinetsformatie. Zij spreekt met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de vice-president van de Raad van State. Daarna ontvangt zij ??n voor ??n alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer, te beginnen met de grootste fractie. Zij bespreken wie het beste met wie kan regeren. Zo wordt duidelijk welke coalitie de voorkeur heeft van de meerderheid van het parlement. De koningin benoemt in de regel eerst een informateur, meestal komt die uit de grootste politieke partij.

Informateur
De informateur gaat na welke partijen met elkaar een nieuw kabinet kunnen en willen vormen en welke problemen daarvoor moeten worden aangepakt. Hoever de informateur gaat met zijn werk, hangt af van de verkiezingsuitslag. Als twee partijen een meerderheid hebben en het eens zijn, kan hij een 'beperkte opdracht' krijgen. De informateur voert gesprekken met de fractievoorzitters van de partijen die een coalitie kuinnen vormen, politici en deskundigen. Hij adviseert de koningin welk nieuw kabinet een goede kans van slagen heeft.

Voorlopig regeerakkoord
De partijen die samen de nieuwe regering willen vormen, moeten het eerst eens worden over een voorlopig regeerakkoord. Hierin staan de hoofdlijnen van het gezamenlijk beleid. Dat voorlopige akkoord wordt voorgelegd aan de Kamerfracties van de coalitiepartijen. Zij bekijken of er genoeg in terug te vinden is van het eigen verkiezingsprogramma. Hoe meer commentaar zij hebben, hoe groter de kans is dat er nog een onderhandelingsronde nodig is.

Formateur
Als de informateur klaar is met zijn werk, benoemt de koningin een formateur, meestal de beoogde minister-president. Hij verdeelt de ministersposten. In het algemeen levert de grootste partij de minister-president en de meeste ministers. Daarna gaat de formateur mensen zoeken, die namens de coalitiepartijen minister of staatssecretaris willen worden. Zodra het nieuwe kabinet compleet is, verklaren de ministers het eens te zijn met het regeerakkoord. Na dit beraad brengt de formateur verslag uit aan de Koningin


Duur kabinetsformatie
Een formateur zal snel een nieuw kabinet willen. Langdurige kabinetsformaties zijn problematisch, omdat het toch al een paar maanden demissionaire kabinet uitsluitend de lopende zaken afhandelt. De duur van kabinetsformaties varieert in Nederland van enkele weken tot meer dan een half jaar. De kortste formatie was die van het kabinet-Beel II in 1958; deze duurde 10 dagen. De langste formatie was in 1977 van het kabinet-Van Agt I. Die duurde 208 dagen. Kok II was er in 89 dagen en het kabinet Balkenende I in 66 dagen.

Nieuw kabinet
Bij de installatie van een nieuw kabinet benoemt en be?digt de koningin de ministers. Traditioneel volgt daarna een foto van de koningin met de ministers op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. Meteen daarna be?digt de koningin de staatssecretarissen.

Regeringsverklaring
Het nieuwe kabinet stelt een regeringsverklaring op met daarin de hoofdlijnen van het regeerakkoord. De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer. Nog dezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag, debatteert de Kamer over de inhoud van de verklaring. Dat debat duurt twee tot drie dagen. Het debat vloeit voort uit het vertrouwensbeginsel: een kabinet kan alleen regeren met het vertrouwen van het parlement.

Vertrouwensbeginsel
Een minister ?n het kabinet moeten het vertrouwen hebben van het parlement. De Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen door bijvoorbeeld een motie van wantrouwen in te dienen. In geval van een conflict biedt het kabinet meestal zijn ontslag aan de koningin aan. Dan volgen nieuwe verkiezingen en dus een nieuwe kabinetsformatie. Maar zover is het nog lang niet

bron;Wat gebeurt er na de verkiezingsuitslag? - RTL Nieuws

Goudsbloem

  • Guest
Wat gebeurt er na de verkiezingsuitslag?
« Reply #1 on: June 10, 2010, 09:17:47 AM »
Bedankt voor deze uitgebreide uitleg.

Er komt een hoop bij kijken, zeg! :err: Dat wist ik niet.