Author Topic: Schedel, hoofd en hersenletsel  (Read 22955 times)

NAH

  • Guest
Schedel, hoofd en hersenletsel
« on: April 18, 2007, 08:27:22 PM »
Inleiding
De inwerking van mechanische krachten op het hoofd kan letsel veroorzaken. De ernst van het hoofdletsel kan vari?ren; soms beperkt het letsel zich tot de schedel en de hoofdhuid, soms breekt de schedel en raken de hersenen beschadigd. Een klap die het hoofd een draaiende beweging laat maken, of een klap waardoor het hoofd snel van voor naar achter beweegt, veroorzaakt eerder hersenletsel. Dergelijk letsel ontstaat bijvoorbeeld bij het plotseling optrekken/afremmen bij auto-ongelukken, en bij bokswedstrijden.

NAH

  • Guest
Verschillende soorten hersenletsel
« Reply #1 on: April 18, 2007, 08:28:10 PM »
Hersenletsel kan verschillende vormen aannemen. Zo kan er sprake zijn van:
- een hersenschudding. Die treedt op als gevolg van een tijdelijke of langdurigerebelemmering van het functioneren van de zenuwcellen (neuronen) van de hersenen;
- een hersenlaceratie, waarbij de hersenen ruw gescheurd worden;
- epidurale of subdurale bloedingen, waarbij een bloeding optreedt in of rond de vliezen (meninges) die de hersenen bedekken;
- een bloeding direct in het hersenweefsel. Dit heet een hersenbloeding

NAH

  • Guest
Verschijnselen van hersenletsel
« Reply #2 on: April 18, 2007, 08:28:56 PM »
De verschijnselen zijn afhankelijk van het soort letsel.
- De kenmerken van een hersenschudding zijn tijdelijk verlies van het bewustzijn, hoofdpijn en vaak verlies van de herinneringen aan het ongeluk dat de hersenschudding heeft veroorzaakt. Daarnaast kunnen ook misselijkheid en braken optreden. Een pati?nt die lijdt aan een hersenschudding kan verward en suf zijn, en problemen hebben met lopen.
- Hersenlaceratie (-verscheuring) kan leiden tot langdurigere bewusteloosheid.
- Een pati?nt met epidurale of subdurale bloedingen kan hoofdpijn hebben, verward raken, toevallen krijgen, suf/slaapdronken worden, moeite met bewegen of spreken hebben in de eerste uren na het ongeval. Uiteindelijk zal hij in coma raken.
- Iemand met een hersenbloeding lijdt aan een verlaagd bewustzijn of bewusteloosheid, verlamming van ??n of meer ledematen, problemen bij het kijken, zoals dubbelzien, en/of spraakproblemen.

NAH

  • Guest
Verschijnselen van hoofdhuid en schedelletsel
« Reply #3 on: April 18, 2007, 08:29:29 PM »
Letsel aan de hoofdhuid leidt tot een bloeding, die in bepaalde gevallen hevig kan zijn. Schedelletsel kan bestaan uit blauwe plekken rond de ogen (ogen als van een wasbeer), bloed in het oor en/of lekkage van de heldere hersenruggemergs-(cerebrospinale) vloeistof (CSF) uit een oor of de neus. Mensen met schedelletsel kunnen daarnaast klagen over verlies van het reukvermogen, problemen met zien (dubbel zien of blindheid) en verlamming van de aangezichtsspieren.

NAH

  • Guest
Diagnose
« Reply #4 on: April 18, 2007, 08:29:51 PM »
De arts bepaalt de aard en de ernst van het letsel meestal aan de hand van het verslag van het ongeluk door de pati?nt en een lichamelijk onderzoek. Daarnaast kan een r?ntgenfoto van de schedel worden gemaakt, of kunnen er scans, zoals een CT-scan of een MRI-scan worden gemaakt. Hoewel er verschillende tests beschikbaar zijn, zullen deze niet altijd allemaal nodig zijn. De arts kan u vertellen welke tests noodzakelijk zijn.

NAH

  • Guest
Behandeling
« Reply #5 on: April 18, 2007, 08:30:18 PM »
Het is van het grootste belang dat een arts het hoofdletsel onderzoekt, zelfs wanneer er geen sprake is van bewusteloosheid, sufheid of andere verschijnselen. Afhankelijk van het soort letsel en de hevigheid ervan, wordt een behandeling gekozen. Bij een wond aan de hoofdhuid kan meestal worden volstaan met hechtingen, terwijl bij hersenletsel medicatie nodig kan zijn om de zwelling van de hersenen waarmee het letsel gepaard gaat, te verminderen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van Mannitol, Furosemide en stero?den. Daarnaast kan een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn, vooral bij pati?nten met schedelletsel, epidurale en subdurale bloedingen. U kunt het beste aan de arts overlaten te bepalen wat de juiste behandeling

NAH

  • Guest
Prognose
« Reply #6 on: April 18, 2007, 08:30:41 PM »
Het herstel van de pati?nt is afhankelijk van het type en de ernst van het letsel, maar ook van de tijd tussen het ontstaan van het letsel en de behandeling. Pati?nten met niet meer dan een hoofdwond genezen over het algemeen snel en zonder problemen, de prognose voor pati?nten met hersenletsel is echter afhankelijk van meerdere factoren. De verschijnselen van een hersenschudding verdwijnen na een paar weken, terwijl bij pati?nten met een hersenkneuzing (contusie) of een hersenbloeding problemen kunnen blijven bestaan.

NAH

  • Guest
Eerste hulp bij hoofdletsel
« Reply #7 on: April 18, 2007, 08:31:28 PM »
U kunt op vele manieren helpen wanneer een persoon hoofdletsel heeft opgelopen.
- Probeer in geen geval de persoon te verplaatsen. Mensen met hersenletsel kunnen ook letsel aan de ruggengraat hebben, en elke beweging kan het ruggenmerg beschadigen. Dit kan tot verlamming leiden.
- Oefen geen druk uit op de plaats van de bloeding. Dit zou eventueel onderliggend schedelletsel verergeren. Leg in plaats daarvan voorzichtig een schone doek of een ijskompres op de plaats van de bloeding.
- Bel 112, zodat het ambulancepersoneel de pati?nt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis kan vervoeren.

NAH

  • Guest
Zelfzorg
« Reply #8 on: April 18, 2007, 08:32:03 PM »
Wanneer u zelf hoofdletsel hebt opgelopen, gelden dezelfde regels als hierboven: beweeg u niet, oefen geen druk uit op de wond, en vraag iemand 112 te bellen. Eet of drink niets, ook geen water, totdat u hiertoe uitdrukkelijk toestemming krijgt van de arts.

NAH

  • Guest
Verschijnselen van hersenletsel
« Reply #9 on: April 18, 2007, 08:34:24 PM »
De verschijnselen zijn afhankelijk van het soort letsel.
- De kenmerken van een hersenschudding zijn tijdelijk verlies van het bewustzijn, hoofdpijn en vaak verlies van de herinneringen aan het ongeluk dat de hersenschudding heeft veroorzaakt. Daarnaast kunnen ook misselijkheid en braken optreden. Een pati?nt die lijdt aan een hersenschudding kan verward en suf zijn, en problemen hebben met lopen.
- Hersenlaceratie (-verscheuring) kan leiden tot langdurigere bewusteloosheid.
- Een pati?nt met epidurale of subdurale bloedingen kan hoofdpijn hebben, verward raken, toevallen krijgen, suf/slaapdronken worden, moeite met bewegen of spreken hebben in de eerste uren na het ongeval. Uiteindelijk zal hij in coma raken.
- Iemand met een hersenbloeding lijdt aan een verlaagd bewustzijn of bewusteloosheid, verlamming van ??n of meer ledematen, problemen bij het kijken, zoals dubbelzien, en/of spraakproblemen.