Author Topic: Wanbetalers zorgpremie aangepakt  (Read 1545 times)

Invisible

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2674
    • http://www.baberci.nl
Wanbetalers zorgpremie aangepakt
« on: October 16, 2009, 12:32:32 PM »

Van alle verzekerden betaalt ongeveer 2,2% meer dan 6 maanden geen premie. Deze 280.000 wanbetalers zijn wel verzekerd.

Als iemand blijft weigeren de premie te betalen, heeft de zorgverzekeraar het recht de zorgverzekering te be?indigen (royement wegens wanbetaling).

Nieuwe maatregelen per 1 september 2009
Steeds meer mensen hebben een grote achterstand in het betalen van hun zorgverzekeringspremie voor de basisverzekering. Daarom zijn verdergaande maatregelen in een wet opgenomen die sinds 1 september 2009 van kracht is:

Na maximaal 2 maanden betalingsachterstand krijgt de verzekerde van zijn zorgverzekeraar een aanbod voor een betalingsregeling.

Gaat hij daar niet op in of houdt hij zich niet aan de afgesproken regeling, dan krijgt hij een waarschuwingsbrief.

Na een premieachterstand van 6 maanden moet de zorgverzekeraar de wanbetaler aanmelden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) .
Het CVZ int een 'bestuursrechtelijke premie' van zo'n 130 euro per maand. Dit is aanzienlijk hoger dan de premie die de wanbetaler aan zijn zorgverzekeraar betaalt.
Als iemand loon of een uitkering heeft wordt het bedrag zoveel mogelijk ingehouden op het loon of de uitkering.

Afspraken met zorgverzekeraars
VWS heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars om te voorkomen dat wanbetalers door royement onverzekerd worden of dat zij zich bij de ene na de andere verzekeraar verzekeren. Verzekeraars royeren wanbetalers niet en krijgen een bijdrage van de overheid voor de premie die zij mislopen. Zij krijgen deze bijdrage nadat een premieachterstand ter hoogte van 6 maanden is ontstaan tot het moment dat de wanbetaler zijn schulden (premie, incassokosten en rente) bij de verzekeraar voldoet.

Niet meer opzeggen
Sinds eind 2007 kunnen mensen hun zorgverzekering niet meer opzeggen bij een betalingsachterstand van de premie. Daardoor kunnen zij niet overstappen naar een andere verzekeraar en de incasso-inspanningen voor het innen van hun schuld niet meer ontlopen.

Voorkom premieachterstand
Het is beter om te voorkomen dat een premieacherstand ontstaat door op tijd de zorgpremie aan de zorgverzekeraar te betalen.

Als u vindt dat de zorgverzekeraar ten onrechte heeft vastgesteld dat u een premieachterstand heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Als u er niet uitkomt kunt u het geschil voorleggen bij de Stichting klachten en geschillen Zorgverzekeringen


Bron;MinVWS | Wanbetalers