Author Topic: Regeerakkoord arbeidsongeschiktheidsregelingen  (Read 99 times)

Ernst Jan

  • Newbie
  • *
  • Posts: 7
Regeerakkoord arbeidsongeschiktheidsregelingen
« on: October 13, 2017, 09:23:38 AM »
Volgens het regeerakkoord verandert er e.e.a. in de arbeidsongeschiktheidsregelingen:
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf
- IOW verlengen met 4 jaar en leeftijdsgrens met AOW-leeftijd mee laten lopen
- WIA: 5 jaar niet herzien verdienvermogen bij werk per 1-1-2020
- Toerekening WGA-lasten werkgever inkorten naar 5 jaar (nieuwe gevallen)
- Aanscherpen schattingsbesluit WIA van 3x3 naar 9 banen ingaande 1-1-2019
- WGA 35-80 wordt WGA 35-99 voor nieuwe instroom
Voor mensen in de WGA 80-100, die nog kunnen werken, gaat hetzelfde regime gelden als in de WGA 35-80. Concreet gaat voor het recht op de loonaanvullingsuitkering de eis gelden om 50% van de resterende verdiencapaciteit te benutten.