Author Topic: Zorg voor chronisch zieken  (Read 8725 times)

Desie

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4365
Zorg voor chronisch zieken
« on: December 25, 2013, 12:38:57 PM »
PatiŽnten met een chronische aandoening hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgaanbieders. Daarom kiezen zorgverleners steeds vaker voor een gezamenlijke aanpak.

De patiŽnt heeft daardoor 1 aanspreekpunt en de zorg wordt ook nog goedkoper.
Voor deze gezamenlijke aanpak zijn zorgstandaarden ontwikkeld.

Integrale zorg voor chronisch zieken

Integrale zorg is zorg waarbij verschillende zorgverleners hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar af stemmen. Zodat de patiŽnt alle zorg krijgt die hij nodig heeft.
Voordelen gezamenlijke zorg

Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit, terwijl er minder zorgpersoneel bijkomt. Daarom is goede afstemming in de zorg steeds belangrijker. Bovendien biedt het voordelen:

    De patiŽnt heeft 1 aanspreekpunt.
    De patiŽnt weet welke zorg hij kan verwachten.
    Zorgverleners stemmen meer met elkaar af.
    Er is minder kans op complicaties.
    De zorg is goedkoper.

Behandelplan

Bent u chronisch ziek? Dan is het belangrijk dat u zelf in actie komt en de regie behoudt over uw eigen leven. Bijvoorbeeld door cursussen te volgen over het voorkomen van complicaties. Met de zorgverlener die uw eerste aanspreekpunt is (bijvoorbeeld de huisarts), stelt u een behandelplan op. Hierin staat welke zorg u krijgt van welke zorgverlener. Verder staan in het behandelplan onder meer voorschriften voor voeding, bewegen en medicatie.
Zorggroepen: coŲrdinatie van zorg

Om goed afgestemde zorg te kunnen bieden, verenigen steeds meer zorgaanbieders zich in zorggroepen. Zij maken afspraken met zorgverzekeraars om de zorg in een bepaalde regio uit te voeren. Een huisarts werkt bijvoorbeeld samen met een diŽtist en een fysiotherapeut aan de behandeling van diabetes.
Financiering integrale zorg

De kosten van de zorg moeten zoveel mogelijk 1 geheel zijn. Dat heet integrale bekostiging. De zorggroep ontvangt dan 1 bedrag voor een pakket aan zorg. Dit kan alleen als er een zorgstandaard voor die aandoening is.


Zorgstandaarden voor chronisch zieken

Een zorgstandaard beschrijft in grote lijnen wat goede zorg is bij een bepaalde chronische ziekte. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma of hart- en vaatziekten.
Inhoud zorgstandaard

Zorgstandaarden beschrijven:

    welke zorg de patiŽnt moet krijgen;
    wat de rol van de patiŽnt in het behandelproces is;
    welke ondersteuning de patiŽnt kan verwachten van de zorgverleners.

Zorgverlener en patiŽnt ontwikkelen zorgstandaard samen

PatiŽntenorganisaties en zorgverleners ontwikkelen de zorgstandaarden samen. Elke zorgstandaard heeft een patiŽntenversie en een versie voor zorgverleners. Wilt u de verschillende zorgstandaarden voor patiŽnten en voor zorgverleners inzien? U vindt de zorgstandaarden op de website van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ adviseert de overheid en zorgverleners over zorgstandaarden en verbetering van zorg voor chronisch zieken.

Bron: www.Rijksoverheid.nl