Author Topic: Deze zorg valt niet onder uw eigen risico 2014  (Read 9721 times)

Desie

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4365
Deze zorg valt niet onder uw eigen risico 2014
« on: November 20, 2013, 07:18:21 PM »
Nu het eigen risico dit jaar weer 10 euro hoger ligt dan in 2013, betaalt u meer zorgkosten zelf.
Veel Nederlanders mijden zorg omdat ze denken dat het onder het eigen risico valt.
Dit is niet altijd het geval.

Begin 2014 stijgt het eigen risico voor zorgkosten van 350 tot 360 euro. Een deel van de mensen neemt nog een nog hoger eigen risico omdat het daarmee premiekorting kan krijgen.

Huisarts en aanvullende verzekeringen

Zolang je geen zorg ontvangt verbruik je ook geen eigen risico. Maar het is voor veel mensen onduidelijk wanneer zorgkosten vallen onder het eigen risico. Komt een bezoek aan de huisarts bij je eigen risico terecht? En hoe zit dit bij aanvullende verzekeringen?

Eenderde van de jongeren tot 25 jaar gaf in 2012 aan na de verhoging van het eigen risico minder naar de dokter te zullen gaan. Dit terwijl de huisarts niet onder het eigen risico valt. Een bezoek wordt gewoon via de basisverzekering vergoed. Medicijnen die hij voorschrijft vallen weer wel onder het eigen risico.

Wat valt nog meer buiten het eigen risico?

- verloskundige zorg en kraamzorg
- hulpmiddelen in bruikleen, zoals krukken
- bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek
- zorg die valt onder de awbz (bijv. verzorgingstehuis)
- griepprik
- nacontroles voor donoren
- zorg voor mensen jonger dan 18 jaar
- alles dat buiten het basispakket valt. Denk bijvoorbeeld aan tandartskosten of een bril. Deze kosten betaalt u sowieso zelf, tenzij u er een speciale verzekering voor afsluit.
Valt uw zorg onder een aanvullende verzekering,dan valt dit niet onder het eigen risico.


Voor bijvoorbeeld kraamzorg en zorg uit de AWBZ gelden soms wel eigen bijdrages, maar dat betekent niet dat je het eigen risico verbruikt.

Bron: Telegraaf.nl