Author Topic: Voedselbanken Nederland  (Read 15894 times)

Desie

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4365
Voedselbanken Nederland
« on: June 27, 2012, 01:37:02 PM »
Voedselbanken Nederland is een landelijke, overkoepelende organisatie van voedselbanken. Nederland is opgedeeld in acht regio,s te weten: Noord/Oost, Salland-Twente, Arnhem e.o., Noord-Holland, Rotterdam, Haaglanden, Brabant-Zeeland en Limburg.

Ze hebben elk een eigen Distributie Centrum (DC) waar de aangeboden goederen worden verzameld, opgeslagen en gedistribueerd naar de locale voedselbanken in de betreffende regio. Het aantal locale voedselbanken varieert per regio van tien tot dertig.

Voedselbanken Nederland is enkele jaren geleden ontstaan uit een fusie van de toen bestaande Federatie Voedselbanken Nederland (FVN) en Voedselbanken Nederland/Rotterdam (VN). Het bestuur van Voedselbanken Nederland wordt gevormd door vertegenwoordigers van de acht regio?s, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter.

In Nederland zijn er momenteel ca honderd en twintig locale voedselbanken.
Samen verstrekken ze elke week of eens in de twee weken voedselpakketten aan ongeveer twintigduizend huishoudens.

Voedselbanken Nederland heeft een co'rdinerende en voorwaarden scheppende rol.
Ze maakt zich sterk voor een goede en zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbaar komende goederen over de regio's.
Uitgangspunt is dat elke client, waar ook in Nederland woonachtig, een zo gelijkwaardig mogelijk voedselpakket krijgt. Ook opbrengsten van financiele acties worden eerlijk verdeeld over alle voedselbanken in het land.

De voedselbanken hebben zowel landelijk, regionaal als locaal, afspraken met voedselproducenten en distributeurs over het beschikbaar stellen van overtollig voedsel. De praktijk toont aan dat er nogal eens sprake is van overproductie (er is meer geproduceerd dan er wordt afgezet).

Naast een stagnerende afzet gebeurt het bijvoorbeeld ook dat goederen worden aangeboden omdat de verpakking is beschadigd of omdat producten uit de handel worden genomen of omdat het product in een geheel nieuwe verpakking wordt gepresenteerd.

Door het beschikbaar stellen van dergelijk overtollig voedsel aan de voedselbank wordt voorkomen dat bedrijven dit storten c.q. vernietigen. Het voorkomen hiervan is overigens ook éen van de belangrijkste doelstellingen van de voedselbankorganisatie. Door het aan de voedselbank te geven in plaats van het te vernietigen, besparen de bedrijven bovendien stortkosten terwijl het milieu minder wordt belast via de uitstoot van co2.

Voedselbanken Nederland is altijd geinteresseerd in het aanbieden van voedsel en het opzetten van acties waarvan de baten ten goede komen aan de Voedselbank.

Voedselbanknederland