Author Topic: Wat wordt er nu wel en niet vergoed in 2012  (Read 17710 times)

Desie

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4365
Wat wordt er nu wel en niet vergoed in 2012
« on: November 08, 2011, 06:39:49 PM »
Hieronder vindt u een lijst met wat de zorgverzekeraars nu wel of niet vergoeden in 2012.

Wordt de fysiotherapeut vergoed in 2012?

De overheid wijzigt in 2012 de vergoedingen voor fysiotherapie.
Voortaan moet je meer behandelingen zelf betalen.
Ook krijg je bij minder aandoeningen dan voorheen de fysiotherapeut vergoed.

Fysiotherapie wordt in principe niet vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt je wel aanvullend verzekeren voor fysiotherapie. Pati?nten met een aandoening die op de zogenaamde 'chronische lijst' staat, vormen een uitzondering. Zij betalen voortaan de eerste 20 behandelingen bij de fysiotherapeut, Cesar- of Mensendieck-oefentherapeut zelf. Vanaf de 21e behandeling krijgen zij de fysiotherapeut wel vergoed.  

Chronische lijst

Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed. Deze lijst wordt volgend jaar ingekort.
Vanaf 2012 vervalt de vergoeding voor de volgende aandoeningen:

wervelfractuur als gevolg van osteoporose
reumato?de artritis of chronische reuma
chronische artriden
spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew)
reactieve artritis
juveniele (idiopatische) chronische artritis
myocard-infarct
status na coronary artery bypass-operatie (CABG)
status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)
status na hartklepoperatie
status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen

Heb je een van de bovenstaande aandoeningen, dan stopt de vergoeding vanuit het basispakket per 1 januari 2012. Het kabinet schrapt de vergoeding voor deze aandoeningen, omdat niet vaststaat dat de behandeling daarvan effectief is. Zorg wordt alleen vergoed als de effectiviteit van de behandeling wetenschappelijk is aangetoond.

Heb je een aandoening die niet (meer) op de chronische lijst staat? Misschien krijg je dan via de aanvullende verzekering wel een vergoeding. Let hier dus op als je een aanvullende verzekering afsluit.

Eigen bijdrage

Wordt er in 2012 een chronische aandoening bij je geconstateerd die voorkomt op de chronische lijst? Ook dan betaal je de eerste 20 behandelingen zelf. Of je een vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering hangt af van de polis die je afsluit.

Had je in 2011 een chronische aandoening die ook in 2012 op de chronische lijst staat, dan verandert er voor jou niets. Je hoeft het aantal behandelingen dat per 2012 voor
eigen rekening komt niet alsnog te betalen.


Diabetes en een nieuwe zorgverzekering
Waar moet je op letten?


Meestal maken diabetespati?nten gebruik van medicatie en hulpmiddelen. Het is natuurlijk wel zo prettig als deze vergoed worden door je zorgverzekeraar. Daarnaast zien sommige verzekeraars diabetes als een verhoogd risico en daarom kunnen ze beperkingen opleggen of je uitsluiten van bepaalde dekkingen.  

Zorgverzekering kiezen

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor de basisverzekering te accepteren.
Voor een aanvullende verzekering mag een verzekeraar je wel weigeren.
Veel verzekeraars zien diabetes als een verhoogd risico en daarom leggen ze soms beperkingen op of sluiten ze je uit van bepaalde dekkingen. Zeg je huidige verzekering dus niet op voordat je zeker weet dat de je nieuwe verzekeraar je accepteert.

Insulinegebruikers krijgen hun hulpmiddelen bijna altijd van de zorgverzekeraar vergoed, zoals de teststrips, lancetten, insulinenaalden en bij gebruik van een insulinepomp de insulinepompbenodigdheden. Het aantal teststrips dat vergoed wordt, verschilt per verzekeraar. Slechts enkele verzekeraars vergoeden voldoende teststrips aan mensen met een  intensieve insulinebehandeling. Niet-insulinegebruikers moeten hun hulpmiddelen (grotendeels) zelf betalen. Daarnaast zijn er hulpmiddelen die voor beide groepen niet vergoed worden, zoals huidverzorgingsproducten, koeltasjes en alcoholdoekjes.

Controleer voordat je overstapt altijd bij de zorgverzekeraar of de zorg, hulpmiddelen of therapie die je nodig hebt daadwerkelijk vergoed wordt. De Diabetes Vereniging Nederland (DVN) sluit collectieve contracten af met verschillende verzekeraars. Bij deze verzekeraars word je als DVN-lid zonder medische keuring geaccepteerd, ook voor aanvullende zorgverzekeringen. De collectieve zorgverzekeringen van DVN bieden bovendien premiekortingen en extra vergoedingen voor mensen met diabetes zoals teststrips, cursussen en vergoeding van het lidmaatschap.


Wordt de psycholoog nog vergoed in 2012?
Bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg


De overheid gaat het nodige bezuinigen in de geestelijke gezondheidszorg.
De eigen bijdrage voor behandeling door een psycholoog verandert. Ook wordt in het basispakket de vergoeding voor het aantal behandelingen voor eenvoudige psychologische zorg aangepast.

Eerstelijnspsychologen bieden hulp bij allerlei lichte psychische of sociale problemen.

Daarvoor betaal je een eigen bijdrage. De eigen bijdrage gaat omhoog naar 20 euro per consult. Voor een internetbehandelingstraject (e-health) geldt een eigen bijdrage van 50 euro. Het aantal consulten dat de zorgverzekering maximaal vergoedt, gaat terug van acht naar vijf. Het kan zijn dat je aanvullende zorgverzekering deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Als je meer gespecialiseerde hulp nodig hebt, kun je terecht bij de tweedelijns psychologische zorg: een gezondheidszorgpsycholoog, een klinisch psycholoog of een klinisch neuropsycholoog. Zij behandelen complexere psychische problemen zoals ADHD, depressie of een angststoornis. Voor tweedelijns psychologische zorg gaat iedereen een eigen bijdrage betalen voor diagnostiek en behandeling. De eigen bijdrage geldt per kalenderjaar en is honderd euro voor behandelingen tot honderd minuten en tweehonderd euro voor behandelingen die langer dan honderd minuten duren.

Eigen bijdrage

Voor verblijf in een GGZ-instelling komt een aparte eigen bijdrage. Die geldt voor alle verzekerden van achttien jaar en ouder. De eigen bijdrage gaat in vanaf de tweede maand van verblijf in een GGZ-instelling en bedraagt 145 euro per maand. Dit komt boven op de eigen bijdrage die je betaalt voor behandeling tijdens je verblijf in de GGZ-instelling.

De eigen bijdrages komt bovenop het eigen risico. Je betaalt eerst de eigen bijdrage. Hiermee betaalt je een deel van de kosten van de zorg. Het andere deel betaalt de verzekeraar. Van de totale kosten in een kalenderjaar die de zorgverzekeraar vergoedt, moet u je verplichte eigen risico zelf betalen. Dit verrekent je zorgverzekeraar met jou.

In sommige situaties hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Je betaalt geen eigen bijdrage als je jonger bent dan achttien jaar. Ook als je een crisisbehandeling (DBC) ondergaat of onvrijwillig wordt opgenomen op basis van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen betaal je geen eigen bijdrage.

Overige wijzigingen

Als je een afspraak niet nakomt en niet op tijd afzegt, dan kan de behandelaar hiervoor een rekening sturen. Die rekening moet je zelf betalen en je krijgt het geld niet terug van de zorgverzekeraar. Voor de eerstelijns psychologische hulp is dat al zo.

Behandeling van aanpassingsstoornissen (psychische stress bij belangrijke gebeurtenissen) wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket.
Verzekeraars zouden vanaf 2012 aanvullende verzekeringen kunnen aanbieden voor deze zorg.

Bij de keuze van een zorgverzekeraar is het vooral belangrijk om te letten op het aanvullende pakket. Als je in behandeling bent bij een psycholoog, is het verstandig om te kijken naar het aantal zittingen dat vergoed wordt. Hoe meer, hoe beter.


Maagzuurremmers niet meer vergoed

Maagzuurremmers die je korter dan 6 maanden gebruikt, worden vanaf 2012 niet meer vergoed door de basisverzekering. Ook niet als een arts de capsules of tabletten tegen brandend maagzuur voorschrijft. Je kunt met je arts overleggen of een goedkoper medicijn ook geschikt voor je is.

In sommige situaties worden maagzuurremmers wel vergoed. Als je medicatie op voorschrift van een arts langer dan een half jaar gebruikt , hoef je ze alleen de eerste keer te betalen. Daarna worden ze volledig vergoed. Ook maagzuurremmers in injectievorm krijg je vergoed, omdat ze zo prijzig zijn.

Wordt  vervolgd.

Bron: Gezondheidsnet.nl