Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
WAO, WIA, WW, ZW etc / Re: LAU uitkering en bijverdienen.
« Last post by socrates on Today at 03:46:48 AM »
Vrijwilligerswerk moet je opgeven, inclusief de urenvergoeding zodat UWV kan controleren dat wat je doet inderdaad valt onder de noemer vrijwilligerswerk. Dat heb je netjes gedaan en UWV heeft aangegeven dat er geen gevolgen zijn. Daar mag je hen aan houden.

Na 6 maanden vrijwillgerswerk zal je niet automatisch een herkeuring krijgen. Maar het vrijwilligerswerk kan wel iets zeggen over je mogelijkheden om te werken en op termijn tot een gesprek/herkeuring leiden. Met name als je vrijwillgerswerk niet overeenkomt met je arbeidsbeperkingen.
Stel dat je niet langer dan een half uur achtereen mag zitten en je gaat als vrijwilligerswerk chaufeursdiensten verrichten voor 2 uur per dag, dan kan het op termijn aanleiding zijn om nogmaals te bekijken of je niet bijvoorbeeld toch een uur achter elkaar kunt zitten in plaats van een half uur.
2
WAO, WIA, WW, ZW etc / Re: mag dit?
« Last post by tarzanhond on November 23, 2017, 07:00:55 PM »
Helaas geen gelijk gekregen.
Ga nu naar de C.R.V.B. zal wel een paar jaar duren maar ik ga door tot het einde.
3
WAO, WIA, WW, ZW etc / Re: LAU uitkering en bijverdienen.
« Last post by Mykel on November 23, 2017, 11:30:02 AM »
Hoi socrates

Geld dit ook voor vrijwilligerswerk waarvoor je onkostenvergoeding krijgt?
4
WAO, WIA, WW, ZW etc / Re: LAU uitkering en bijverdienen.
« Last post by socrates on November 22, 2017, 09:57:17 AM »
Dit is een vraag een het UWV webcare team;

Ik zit momenteel in de WGA 80-100. Ik doe momenteel sinds 4 maanden vrijwiligerswerk/onbetaald werk waarvoor ik ook een onkostenvergoeding krijg. Dit heb ik ook gewoon netjes doorgegeven en ook een bevestiging ontvangen waaruit blijkt dat er geen gevolgen zijn voor mijn uitkering etc.

Het is nu niet zo dat mijn gezondheid verbeterd is en dat verwacht ik ook niet op korte termijn. Echter, mocht er de mogelijkheid zich voordoen dat het vrijwilligerswerk wat ik nu doe, dat ik daarin een betaalde versie aangeboden krijg; begrijp ik het dan goed dat dit mag en dat dit ook mag zonder dat je direct je uitkering verliest en zonder dat je direct wordt opgeroepen voor herbeoordeling en alle habbefratsen daarbij? Hoe ziet die route eruit?

Mvgr

Als je gaat werken moet je de inkomsten uiteraard opgeven. UWV zal dan berekenen of je gekort zal worden op je uitkering of niet. Dat hangt af van hoeveel je verdient en hoeveel UWV dacht dat je nog zelf kunt verdienen.

Het eerste half jaar is er verder niets aan de hand. Na een half jaar kun je verwachten dat UWV je zal oproepen voor een  herkeuring, omdat gebleken is dat je kunt werken. Men zal dan kijken naar je werkzaamheden en of je arbeidsbeperkingen moeten worden aangepast. 


5
WAO, WIA, WW, ZW etc / Re: LAU uitkering en bijverdienen.
« Last post by uwv_webcare on November 21, 2017, 04:48:29 PM »
Echter, mocht er de mogelijkheid zich voordoen dat het vrijwilligerswerk wat ik nu doe, dat ik daarin een betaalde versie aangeboden krijg; begrijp ik het dan goed dat dit mag en dat dit ook mag zonder dat je direct je uitkering verliest en zonder dat je direct wordt opgeroepen voor herbeoordeling en alle habbefratsen daarbij? Hoe ziet die route eruit?
Hallo Mykel,

Leuk dat je vrijwilligerswerk doet!
Je geeft aan dat je een WGA uitkering hebt maar dat je voor 80-100% arbeidsongeschikt bent. Dan is er wel vastgesteld dat je in de toekomst wellicht weer arbeidsvermogen kan hebben. Het is dan ook zeker niet verboden om weer betaald werk te gaan doen als je dat kan en de kans doet zich voor.

Ik zou voor ik daar aan begin altijd wel contact leggen met de Arbeidsdeskundige om de gevolgen voor jouw individuele situatie goed door te nemen. Succes met je werk daar! Hier vind je nog meer informatie over de WGA: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/tijdens-wia-uitkering

Met vriendelijke groeten,
Harold
6
WAO, WIA, WW, ZW etc / Re: LAU uitkering en bijverdienen.
« Last post by uwv_webcare on November 21, 2017, 03:17:07 PM »
Dat is dus mijn punt. Mijn daadwerkelijke inkomsten worden niet allemaal belast volgens de tabel van het UWV.
Die 200 euro wordt niet meegenomen in de 70% berekening. De € 200,- wordt dan wel weer belast volgens de 42% van de belastingdienst.

Hallo Erik,

Je wilt weten of de situatie zoals die nu is bij het doorgeven van je inkomsten er voor zorgt dat je teveel belasting betaalt. Voor deze vraag willen we je om je goed te helpen toch vragen om het voor te leggen aan de uitkeringsdeskundige. Dat heeft er mee te maken dat het ook gaat om belastingtechnische zaken. Je kan dit doen door een bericht te sturen via mijn Berichten op Mijn UWV. Mijn collega kan dan ook je persoonlijke gegevens er bij pakken.

Met vriendelijke groeten,
Harold
UWV Webcare Team
7
WAO, WIA, WW, ZW etc / Re: LAU uitkering en bijverdienen.
« Last post by Mykel on November 20, 2017, 01:24:52 PM »
Dit is een vraag een het UWV webcare team;

Ik zit momenteel in de WGA 80-100. Ik doe momenteel sinds 4 maanden vrijwiligerswerk/onbetaald werk waarvoor ik ook een onkostenvergoeding krijg. Dit heb ik ook gewoon netjes doorgegeven en ook een bevestiging ontvangen waaruit blijkt dat er geen gevolgen zijn voor mijn uitkering etc.

Het is nu niet zo dat mijn gezondheid verbeterd is en dat verwacht ik ook niet op korte termijn. Echter, mocht er de mogelijkheid zich voordoen dat het vrijwilligerswerk wat ik nu doe, dat ik daarin een betaalde versie aangeboden krijg; begrijp ik het dan goed dat dit mag en dat dit ook mag zonder dat je direct je uitkering verliest en zonder dat je direct wordt opgeroepen voor herbeoordeling en alle habbefratsen daarbij? Hoe ziet die route eruit?

Mvgr
8
WAO, WIA, WW, ZW etc / Re: LAU uitkering en bijverdienen.
« Last post by Erik22 on November 20, 2017, 11:16:07 AM »
Hallo Erik,

Wij hebben je post in goede orde ontvangen! Fijn om te lezen de maandelijkse verrekening goed gaat.

Je wilt graag weten wat je moet opgeven aan de Belastingdienst. Ik zie dat wij hier in onze berichten van 26 en 28 juli 2017 al even op ingegaan zijn. Je geeft in je laatste bericht aan dat je WIA-dagloon hoger is, dan het maximale dagloon. Dit verandert de informatie uit onze eerdere berichten niet.

Je geeft alle inkomsten door: je WIA-uitkering + je inkomsten uit andere dienstverbanden en/of inkomsten als zelfstandige. Het gaat om je totale inkomsten uit werk, ongeacht hoe UWV dit verrekent.
Daarnaast kun je het beste bij de Belastingdienst navragen hoe zij naar je inkomsten naast de WIA-uitkering kijken. Wij geven je ontvangen WIA-uitkering aan hen door, maar zij berekenen de belasting hierop.

Met vriendelijke groet,

Nelleke
UWV Webcareteam

Nelleke et al,

Dank je voor je antwoord fijn dat het toch goed doorkomt !.

Er blijft toch nog even wat hangen wat twijfel geeft.

Uiteraard geef ik alle inkomsten op en vind er een verrekening plaats. De extra inkomsten die het UWV met hun belastingschij niet berekend ( volgens de groene tabel), wordt verrekend door de belastingdienst, die zullen ongeveer 42% belasten, dat heb ik al geďnformeerd. Dat wat door het UWV wordt belast , met heffingskortingen etc., is voor mij natuurlijk gunstiger.

Laat ik mijn twijfel in cijfers uitdrukken. Misschien wordt het dan iets duidelijker.

Stel ik heb 3000 euro extra inkomsten.

Deze geef ik door aan het UWV, ik krijg daarop een berekening. Deze berekening zegt mij aldoor dat mijn oude loon hoger is dan mijn maximale WIA maandloon, over dat gedeelte extra krijg ik geen uitkering, dus zij berekenen dan een evenredig deel van de opgegeven inkomsten ( a 3000) miet mee in de berekening. Stel dat het UWV dan alleen maar 2800 euro berekend ( omdat ik 200 euro meer verdiende voordat ik ziek werd, van het maximale WIA maandloon)

Met deze 2800 euro , volgt de berekening, waarbij 70% via het UWV wordt belast. Dat is € 1960,-.
Van de overgebleven 30 % a € 840,- , die ik wordt door de belasting later bij de verrekening, 42% ingehouden.
Werken loont, dus die netto inkomsten over de 30% zijn een motivatie.

Echter blijft staan, de 200 euro, die niet zijn meegenomen in de berekening van het UWV, van mijn daadwerkelijke inkomsten.
Uiteraard moet ik deze ook opgeven aan de belasting.

Echter wanneer het UWV deze wel had meegenomen, dus het hele bedrag a € 3000,-, dan had ik meer profijt gehad, omdat het UWV minder belast dan de Belastingdienst.

Dat is dus mijn punt. Mijn daadwerkelijke inkomsten worden niet allemaal belast volgens de tabel van het UWV.
Die 200 euro wordt niet meegenomen in de 70% berekening. De € 200,- wordt dan wel weer belast volgens de 42% van de belastingdienst.

Dit is toch zo ? Dank voor jullie tijd !

Met vrgr
Erik
   


9
de artikelen die de inlichtingenplicht regelen voor de WAO en de WIA zijn vrijwel gellijk. Waarschijnlijk is het slechts een evrschil in redactie van beide pagina's omdat ze op verrschillende momenten geschreven zijn.

Of je vrijwilligerswerk moet opgeven staat niet letterlijk in de wet. De wet zegt
(..)verstrekt op verzoek of uit eigen beweging zo spoedig mogelijk alle informatie, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kan zijn op het recht op uitkering, de hoogte van de uitkering of de betaling van de uitkering, waaronder mede is begrepen informatie in het kader van reďntegratie (..) (art. 27 WIA, artikel 80 van de WAO komt op hetzelfde neer).

In de rechtspraak is bepaald dat niet van belang is of er voor de werkzaamheden betaald wordt, het gaat erom of er een loonwaarde aan kan worden toegeschreven. Daarnaast kan vrijwillerswerk een indicatie geven over de arbeidsbeperkingen. Zowel m.b.t. de WIA als de WAO is het daarom verstandig om vrijwilligerswerk altijd door te geven zodat gecontroleerd kan worden dat het inderdaad vrijwilligerswerk is. Chaufeursdiensten voor een organisatie zijn bijvoorbeeld activiteiten waaraan loonwaarde kan worden toegeschreven en dus niet zonder meer vrijwilligerwerk voor de WAO of WIA.
Met melden kun je nare verrassingen voorkomen terwijl UWV niet al te moeilijk doet over vrijwilligerswerk dat je keurig meld.
10
Ben ik nou gek of ben je in de wga 80-100 wel degelijk verplicht vrijwilligerswerk door te geven?

https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/detail/vrijwilligerswerk-tijdens-mijn-ziektewet-wia-wao-wajong-uitkering

Dat is dus een tegenstrijdigheid tussen 2 verschillende pagina's op de website van het UWV. Net zoals het tegenstrijdig is dat volledig arbeidsongeschikte WAO'ers hun vrijwilligerswerk wel moet melden (decennialang hoefde dat niet) en volledig arbeidsongeschikte WGA'ers niet. Hopelijk gaat uwv-webcare hierin nu duidelijkheid verschaffen.
Pages: [1] 2 3 ... 10